Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 MIASTO I GMINA BARLINEK
Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
Burmistrz Barlinka
Zastępca Burmistrza
Skarbnik
Rada Miejska
Zadania i kompetencje
Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
Statut
Regulamin organizacyjny
Uchwały
Zarządzenia
Plany, strategie i programy
Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
Struktura organizacyjna
Przyjęcia interesantów
Godziny urzędowania
Polityka Jakości
 INFORMACJE
Jak załatwić sprawę ?
Zasady funkcjonowania gminy
Sprawozdania Burmistrza
Protokoły Rady Miejskiej
Organizacje pozarządowe
Przeciwdziałanie uzależnieniom
Budżet
Kontrole
Przetargi i ogłoszenia
Oferty inwestycyjne
Obwieszczenia
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Rejestry i ewidencje
Ochrona środowiska
Podatki lokalne
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi biuletynu
Przejrzysta Polska
DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Szczecin
 WYBORY
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Wybory uzupełniające Samorządowe
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
Poradnik prawny
Rzecznik Praw Pacjenta
 INNE
Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
Spis adresów
A A A


    Szanowni Państwo!
  

Serdecznie witamy na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku. 
                                  
Zapewniamy, iż dołożyliśmy wszelkich starań,  aby ułatwić
dostęp do publikowanych informacji poprzez "drzewiastą"
strukturę menu, a umieszczone informacje uczynić 
                     przejrzystymi i czytelnymi.
                        
                                 
Jednocześnie pragniemy zachęcić Państwa do odwiedzenia 
stron Barlinka pod adresem
www.barlinek.pl 
                                 


Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować do
administratora
 biuletynu