logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   minus Uchwały 2015
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      minus VII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR VII/152/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 marca 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VII/153/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 marca 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VII/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 marca 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VII/155/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 marca 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VII/156/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 marca 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VII/157/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 marca 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VII/158/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 marca 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VII/159/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 marca 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VII/160/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 marca 2015 r.
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      plus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR VII/158/2015
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 26 marca 2015 r.

 

          w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

          Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm. ) uchwala się co następuje:

          § 1. Punkt stałej sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 30 m od:
1) przedszkoli,
2) szkół podstawowych,
3) gimnazjów,
4) szkół ponadgimnazjalnych,
5) internatów,
6) placów zabaw,
7) cmentarzy,
8) budynków sakralnych.

          § 2. 1. Pomiaru odległości dokonuje się mierząc po najkrótszej drodze dojścia od ogólnodostępnego wejścia do
punktu sprzedaży, do ogólnodostępnego wejścia do obiektu wymienionego w § 1.

          2. Użyte w uchwale określenie plac zabaw – to wydzielony i oznaczony przez zarządcę teren, na którym
zainstalowano urządzenia służące dzieciom do zabaw i rekreacji.

          § 3. Zasady określonej w § 1 nie stosuje się do hoteli i pensjonatów oraz lokali, w których przedsiębiorca kontynuuje działalność związaną ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych.

          § 4. Zasady określonej w § 1 nie stosuje się do zezwoleń jednorazowych wydanych w związku z imprezą okolicznościową.

          § 5. Zezwolenia wydane przed wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują ważność do czasu ich
wygaśnięcia.

          § 6. Do spraw o wydanie zezwoleń, o których mowa w § 1 wszczętych, a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały mają zastosowanie przepisy tej uchwały.

          § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

          § 8. Traci moc uchwała Nr XXXVII/560/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie
usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dziennik
Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 47, poz. 1152).

          § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Barlinku
Mariusz Maciejewski

Ilość odwiedzin: 2130
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR VII/158/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 marca 2015 r.
Skrócony opis: w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-04-01 13:39:22
Data udostępnienia informacji: 2015-04-01 13:39:22
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-01 13:44:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner