logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   minus Uchwały 2015
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      plus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      minus XII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XII/198/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/199/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/200/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/201/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/202/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/203/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/204/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/205/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/206/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XII/207/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR XII/198/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok
2. UCHWAŁA NR XII/199/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Barlinek a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych
3. UCHWAŁA NR XII/200/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi publicznej gminnej
4. UCHWAŁA NR XII/201/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie przekazania Gminie Pełczyce zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą gminną w miejscowości Niepołcko obejmującą działkę nr 553 położoną w obrębie Żydowo
5. UCHWAŁA NR XII/202/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu stanowiącego własność Gminy Barlinek
6. UCHWAŁA NR XII/203/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barlinek na lata 2013-2018
7. UCHWAŁA NR XII/204/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”
8. UCHWAŁA NR XII/205/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”
9. UCHWAŁA NR XII/206/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mostkowie
10. UCHWAŁA NR XII/207/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Myśliborzu na kadencję 2016 – 2019

Ilość odwiedzin: 2570
Nazwa dokumentu: XII Sesja Rady Miejskiej
Skrócony opis: XII Sesja Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-10-02 09:29:22
Data udostępnienia informacji: 2015-10-02 09:29:22
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-04 10:01:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner