logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   minus Uchwały 2015
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      plus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      minus XIII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XIII/208/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XIII/209/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XIII/211/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XIII/212/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2015 r.
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XIII/210/2015
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 29 października 2015 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

 

          Na podstawie art.37b ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013.594 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

          § 1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla sołtysów z terenu gminy Barlinek odpowiadającą  procentowej części półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej państwa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2011.79.431 ze zmianami) w wysokości:

          a) 27% dla sołtysów sołectw: Moczkowo, Mostkowo, Rychnów
          b) 24% dla sołtysów sołectw: Płonno, Lutówko, Krzynka, Strąpie, Równo, Osina, Łubianka
          c) 20% dla sołtysów sołectw: Dzikowo, Dziedzice, Moczydło, Stara Dziedzina
          d) 17% dla sołtysów sołectw: Ożar, Dzikówko, Żydowo, Jarząbki, Okunie, Swadzim.

          § 2. Dieta stanowi rekompensatę kosztów podróży sołtysów m.in. na sesje Rady Miejskiej, służbowych rozmów telefonicznych, czasu związanego z nadzorowaniem zadań powierzonych przez Gminę, inicjatyw lokalnych i innych wynikających z funkcji sołtysa.

          § 3. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność sołtysa w obradach sesji Rady Miejskiej
lub zebraniu sołeckim potrąca się 10% diety.

          § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

          § 5. Traci moc Uchwała Nr XII/100/2003 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i Uchwała Nr XXIX/399/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

          § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
Mariusz Maciejewski

Ilość odwiedzin: 2246
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2015 r.
Skrócony opis: w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-11-04 09:38:30
Data udostępnienia informacji: 2015-11-04 09:38:30
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-04 09:44:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner