logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   minus Uchwały 2015
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      plus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      minus XIV Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XIV/213/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XIV/214/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XIV/215/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XIV/216/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XIV/217/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XIV/218/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XIV/219/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XIV/220/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XIV/221/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XIV/222/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XIV/223/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XIV/224/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XIV/225/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XIV/226/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XIV/227/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XIV/228/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR XIV/213/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Barlinek na temat Budżetu Obywatelskiego Barlinka na 2017 rok
2. UCHWAŁA NR XIV/214/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
3. UCHWAŁA NR XIV/215/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pob
4. UCHWAŁA NR XIV/216/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie wystąpienia Gminy Barlinek ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – pod nazwą „SIEJA”
5. UCHWAŁA NR XIV/217/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Moniuszki stanowiącej własność Gminy Barlinek
6. UCHWAŁA NR XIV/218/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych z terenu Gminy Barlinek.
7. UCHWAŁA NR XIV/219/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek.
8. UCHWAŁA NR XIV/220/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uisz
9. UCHWAŁA NR XIV/221/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
10. UCHWAŁA NR XIV/222/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
11. UCHWAŁA NR XIV/223/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
12. UCHWAŁA NR XIV/224/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
13. UCHWAŁA NR XIV/225/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
14. UCHWAŁA NR XIV/226/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej
15. UCHWAŁA NR XIV/227/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok
16. UCHWAŁA NR XIV/228/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów

Ilość odwiedzin: 3305
Nazwa dokumentu: XIV Sesja Rady Miejskiej
Skrócony opis: XIV Sesja Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-12-02 10:04:09
Data udostępnienia informacji: 2015-12-02 10:04:09
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-02 14:21:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner