logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   minus Uchwały 2015
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      plus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      minus XVI Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XVI/230/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r
         minus UCHWAŁA NR XVI/231/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/232/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/233/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/234/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/235/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/236/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/237/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/238/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/240/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/241/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/242/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR XVI/230/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok
2. UCHWAŁA NR XVI/231/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
3. UCHWAŁA NR XVI/232/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2016-2030
4. UCHWAŁA NR XVI/233/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok
5. UCHWAŁA NR XVI/234/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym w 2016 roku
6. UCHWAŁA NR XVI/235/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
7. UCHWAŁA NR XVI/236/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barlinek w okresie od dnia 01.02.2016 r. do dnia 31.01.2017 r.
8. UCHWAŁA NR XVI/237/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Barlinek
9. UCHWAŁA NR XVI/238/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Barlinek
10. UCHWAŁA NR XVI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Tunelowej
11. UCHWAŁA NR XVI/240/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
12. UCHWAŁA NR XVI/241/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barlinku na rok 2016
13. UCHWAŁA NR XVI/242/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Barlinku na rok 2016

Ilość odwiedzin: 2529
Nazwa dokumentu: XVI Sesja Rady Miejskiej
Skrócony opis: XVI Sesja Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-01-05 12:10:02
Data udostępnienia informacji: 2016-01-05 12:10:02
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-05 12:19:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner