logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   minus Uchwały 2016
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      minus XVIII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XVIII/244/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XVIII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XVIII/246/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XVIII/247/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XVIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2016 r.
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA  NR XVIII/246/2016
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 28 stycznia 2016 r.

 

w sprawie powołania Komisji do spraw Estetyzacji Miasta i Gminy Barlinek.

 

          Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) uchwala się co następuje:

          § 1. Powołuje się Komisję do spraw Estetyzacji Miasta i Gminy Barlinek
w składzie:

radny Grzegorz Zieliński,
radny Marek Kurkiewicz,
radny Teresa Pietrasik,
radny Eugeniusz Trafalski,
radny Krzysztof Sikorski.

          § 2. Zadaniem Komisji będzie konkursowa ocena kompozycji kwiatowych na balkonach oraz estetyka posesji na terenie miasta i gminy Barlinek.

          § 3. Konkurs trwa od 01 lipca do 15 września każdego roku.

          § 4. Komisja będzie działać w oparciu o regulamin opracowany w 1999 roku przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

          § 5. Traci moc uchwała Nr VII/75/2007 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji do spraw Estetyzacji Miasta i Gminy Barlinek.

        § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
Mariusz Maciejewski

Ilość odwiedzin: 1773
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XVIII/246/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2016 r.
Skrócony opis: w sprawie powołania Komisji do spraw Estetyzacji Miasta i Gminy Barlinek
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-02-02 12:35:53
Data udostępnienia informacji: 2016-02-02 12:35:53
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-02 12:38:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner