logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   minus Uchwały 2016
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      minus XXII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XXII/268/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 maja 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXII/269/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 maja 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXII/270/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 maja 2016 r.
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA  NR XXII/268/2016
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 25 maja 2016 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego

          Na  podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.  poz. 446) i art. 220 ust. 1  ustawy z dnia 27    sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016r. poz. 195) postanawia się, co następuje:

          §1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego  z przeznaczeniem na zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2148Z w miejscowości Strąpie w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2151Z w miejscowości Osina w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z w miejscowości Łubianka”, „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2111Z w miejscowości Moczkowo” planowanych do realizacji przez Powiat  Myśliborski.

          §2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji ze środków budżetu na rok 2016 w wysokości 51250zł (słownie: pięćdziesiąt jeden  tysięcy dwieście pięćdziesiąt  złotych) z przeznaczeniem na:

  1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2148Z w miejscowości Strąpie w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych” w kwocie 7500zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych);
  2.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2151Z w miejscowości Osina w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych” w kwocie 7750zł (słownie: siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych);
  3.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z w miejscowości Łubianka” w kwocie 16000zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych);
  4.  „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2111Z w miejscowości Moczkowo” w kwocie 20000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

          §3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Starostwem Powiatowym a Gminą Barlinek.

          §4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka, którego upoważnia się do dokonania wszelkich czynności związanych z podpisaniem umowy.  

          §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
MARIUSZ JÓZEF MACIEJEWSKI

Ilość odwiedzin: 1577
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXII/268/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 maja 2016 r.
Skrócony opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-06-02 09:13:11
Data udostępnienia informacji: 2016-06-02 09:13:11
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-02 09:28:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner