logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   minus Uchwały 2016
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      minus XXII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XXII/268/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 maja 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXII/269/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 maja 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXII/270/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 maja 2016 r.
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XXII/270/2016
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 25 maja 2016 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2016-2030

 

          Na podstawie art.226 ust.1,2a i 3, art.230 ust.1 i art.231  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) uchwala się co następuje:

          § 1.  W uchwale Nr XVI/232/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Balinek na lata 2016-203 wprowadza się następujące zmiany:

  1. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
  2. wykaz realizowanych i planowanych wieloletnich przedsięwzięć Gminy Barlinek na lata 2016-2019 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2;
  3. objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

          § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
MARIUSZ JÓZEF MACIEJEWSKI

Ilość odwiedzin: 1595
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXII/270/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 maja 2016 r.
Skrócony opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2016-2030
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-06-02 09:35:38
Data udostępnienia informacji: 2016-06-02 09:35:38
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-02 09:43:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner