logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   minus Uchwały 2016
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XXV Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XXV/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/284/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/285/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/286/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/287/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/288/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/289/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/290/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/291/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/292/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/293/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/294/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXV/295/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA Nr XXV/296/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016r.
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XXV/294/2016
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia  25 sierpnia 2016 r.

 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie dofinansowania dla Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu z przeznaczeniem na zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Barlinku

 

          Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358,1513,1830,1854,1890,2150,z 2016 r. poz. 195) uchwala się co następuje:

          § 1. Zobowiązuje się do podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie w budżecie Gminy Barlinek na rok 2016 środków finansowych w kwocie 32.500,00zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych) z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby policjantów Komisariatu Policji w Barlinku w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Barlinek.

          § 2. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do zawarcia umowy dofinansowania zadania inwestycyjnego, o którym mowa w §1 w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy.

          § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 1596
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXV/294/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Skrócony opis: w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie dofinansowania dla Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu z przeznaczeniem na zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla potrzeb Komisar
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-09-06 14:44:34
Data udostępnienia informacji: 2016-09-06 14:44:34
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-06 14:46:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner