logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   minus Uchwały 2016
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXX Sesja Rady Miejskiej
      minus XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/321/2016 RADY MIEJSKIEJ w BARLINKU z dnia 22 grudnia 2016 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/322/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2016 roku
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XXXI/322/2016
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 22 grudnia 2016 roku

 

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru likwidacji Ekipowego Punktu Poboru Krwi w Barlinku.

          Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) uchwala się, co następuje:

          § 1. Wyraża się sprzeciw wobec zamiaru likwidacji Ekipowego Punktu Poboru Krwi w Barlinku z siedzibą przy ul. Szpitalnej 8 w Barlinku z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

          § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barlinku do przekazania niniejszej uchwały następującym instytucjom i organom:

1) Ministrowi Zdrowia,
2) Wojewodzie Zachodniopomorskiemu,
3) Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego,
4) Dyrektorowi Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
5) Dyrektorowi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie,
6) Staroście Powiatu Myśliborskiego,
7) Przewodniczącemu Rady Powiatu Myśliborskiego.

          § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
MARIUSZ JÓZEF MACIEJEWSKI

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXI/322/2016 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 22 grudnia 2016 r.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, organy państwowe i samorządowe, Polski Czerwony Krzyż, organizacje honorowych dawców krwi, zakłady opieki zdrowotnej, osoby wykonujące zawody medyczne oraz środki masowego przekazu powinny popierać działania publicznej służby krwi w zakresie propagowania, rozwijania dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi i stwarzania sprzyjających temu warunków.

Aktualnie w Polsce obowiązuje zasada honorowego krwiodawstwa, która przejawia się tym, że krwiodawcy oddają krew dobrowolnie i bezpłatnie na potrzeby publicznej służby krwi. Zasada ta jest odbiciem ogólnoświatowej tendencji i kierunku, w którym podążyło krwiodawstwo w celu podniesienia norm bezpieczeństwa odnoszących się do krwi. W związku z tym część działań w zakresie krwiodawstwa podejmowanych przez organy państwowe, w tym Ministra Zdrowia oraz jednostki jemu podległe, jak również przez władze samorządowe oraz inne podmioty, skupia się na propagowaniu idei honorowego dawstwa krwi i wskazywaniu, iż obecnie jedynym źródłem krwi do ratowania zdrowia i życia ludzkiego jest inny człowiek – wobec faktu, iż krwi nie można wyprodukować. Funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w krew nie byłoby możliwe, gdyby nie dobra wola, altruizm, część niesienia pomocy innym oraz poświęcenie dawców.

Decyzją Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie z dniem 1 lutego 2017 r. ma zostać zlikwidowany Ekipowy Punkt Poboru Krwi w siedzibą przy ul. Szpitalnej 8 w Barlinku. Zamknięcie tego Punktu wiąże się z tym, że RCKiK w szczecinie otrzymało w ramach Programu Zdrowotnego Ministra Zdrowia ambulans do poboru krwi, w który stopniowo zaopatrywane były regionalne centra krwiodawstwa w całej Polsce. RCKiK w Szczecinie zamierza utrzymać pobór krwi w Barlinku z jego wykorzystaniem raz w tygodniu.

Mieszkańcy miasta Barlinek oraz honorowi krwiodawcy nie zgadzają się z tą decyzją. Liczba chętnych do oddania krwi spadnie z uwagi na niemożliwość wybrania dogodnego terminu, warunki oczekiwania na pobór (w kolejce na dworze), co stanowi zagrożenie dla zdrowia krwiodawców. Zapewniają również, że mimo informacji z Ministerstwa Zdrowia po konsultacjach z krwiodawcami, nikt nie rozmawiał z nimi na ten temat.

Ekipowy Punkt Poboru Krwi w Barlinku funkcjonuje od 48 lat i stanowi chlubę i wizytówkę dla całego Powiatu Myśliborskiego. Jest on jedynym tego rodzaju placówką na południowych terenach naszego województwa i nie powinna ulec zamknięciu tym bardziej, że znajduje się w sąsiedztwie szpitala na tej samej ulicy. Władze Barlinka zapewniają o możliwości udostępnienia pomieszczeń na potrzeby Ekipowego Punktu Poboru Krwi. Bus znacznie przydałby się w ościennych gminach, gdzie nie ma stałego punktu poboru krwi.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
MARIUSZ JÓZEF MACIEJEWSKI

Ilość odwiedzin: 1981
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXXI/322/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2016 roku
Skrócony opis: w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru likwidacji Ekipowego Punktu Poboru Krwi w Barlinku
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-01-09 12:15:32
Data udostępnienia informacji: 2017-01-09 12:15:32
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 12:22:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner