logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   minus Uchwały 2017
      plus XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      minus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/333/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/335/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/336/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/337/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/338/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/339/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r.
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      plus XLI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XXXIV/333/2017
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 26 stycznia 2017 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 i 5, art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), w związku z art. 10 ust. 3,ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

          § 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

          § 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/340/2001 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

          § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2017 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Mariusz Maciejewski

Załączniki do pobrania: 2017-02-01 11:47:54 - Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/333/2017 (doc) (341.50 kB)

Ilość odwiedzin: 1775
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXXIV/333/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r.
Skrócony opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-02-01 11:36:52
Data udostępnienia informacji: 2017-02-01 11:36:52
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-01 11:48:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner