logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   minus Uchwały 2017
      plus XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XXXV Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XXXV/340/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 9 lutego 2017 r.
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      plus XLI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XXXV/340/2017
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 9 lutego 2017 r.

 

 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Barlinek

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

          § 1. Uchwała określa:
1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barlinek, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barlinek na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Barlinek publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Barlinek na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

          § 2. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w Barlinku, ul. Leśna 10 włącza się do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Barlinku, ul. Jeziorna 12 na następujących warunkach:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku, ul. Jeziorna 12  rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.;
2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku, ul. Jeziorna 12 rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;
3) Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Barlinku, ul. Leśna 10  zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

          § 3. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Barlinku, ul. Kombatantów 3 włącza się do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Barlinku, ul. Kombatantów 3 na następujących warunkach:
1) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku, ul. Kombatantów 3 rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.;
2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku, ul. Kombatantów 3 rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;
3) Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Barlinku, ul. Kombatantów 3 zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

          § 4. Gimnazjum dla Dorosłych z siedzibą w Barlinku, ul. Św. Bonifacego 36 przekształca  się w  szkołę  podstawową dla dorosłych:
1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Barlinku;
2) siedziba: Barlinek,  ul. Św. Bonifacego 36;
3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.

          § 5. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku.                               

          § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Mariusz Maciejewski

Ilość odwiedzin: 1745
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXXV/340/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 9 lutego 2017 r.
Skrócony opis: w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Barlinek
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 10:31:28
Data udostępnienia informacji: 2017-02-13 10:31:28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-13 11:53:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner