logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2020
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARLINEK WYDANYCH W 2005 ROKU

Lp.

Numer Zarządzenia

W sprawie

Z  dnia

Uwagi

1.

1/2005

ustalenia pogotowia kasowego na 2005 rok.

04.01.2005

 

2.

2/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrębie Rychnów.

06.01.2005

 

3.

3/2005

układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2005

13.01.2005

zmiana w załączniku nr 3 tego zarządzenia wprowadzona zarządzeniem Nr 42/2005

4.

4/2005

ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy na I kw. 2005

13.01.2005

 

5.

5/2005

upoważnienia gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami

20.01.2005

 

6.

6/2005

ustalenia planu przychodów i wydatków środka specjalnego.

20.01.2005

 

7.

7/2005

powołania Komisji do przejęcia od dotychczasowego dzierżawcy i przekazania nowemu dzierżawcy ruchomości i nieruchomości poł. przy ul. Sportowej w Barlinku.

20.01.2005

 

8.

8/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Kasprowicza w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.

06.01.2005

 

9.

9/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej poł. w miejscowości Niewstąp gm. Barlinek przeznaczonej do sprzedaży w udziale 2/3 części.

06.01.2005

 

10.

10/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych poł. w Barlinku przy ul. Flukowskiego w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.

06.01.2005

straciło moc zarządzeniem Nr 96/2005 z dn. 21.07.2005

11.

11/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku przy ul. Sądowej.

13.01.2005

 

12.

12/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku przy ul. Sądowej.

13.01.2005

 

13.

13/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku przy ul. Krętej.

13.01.2005

 

14.

14/2005

zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2005

28.01.2005

 

15.

15/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

28.01.2005

RB II

16.

16/2005

sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy.

28.01.2005

 

17.

17/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego ograniczonego

10.02.2005

 

18.

18/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w Dzikowie (obręb Dzikowo)

10.02.2005

 

19.

19/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku przy ul. Sądowej.

10.02.2005

 

20.

20/2005

uchylenia uchwały Nr 88/96/189 Zarządu Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 12 grudnia 1996 w sprawie wyodrębnienia części lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy na lokale socjalne.

17.02.2005

 

21.

21/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

17.02.2005

RB. II

22.

22/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku   w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

25.02.2005

straciło moc zarządzeniem Nr 89/2005 z dn. 7.07.2005

23.

23/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej (dz. nr 651/17) poł. w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

25.02.2005

straciło moc zarządzeniem Nr 90/2005 z dn. 7.07.2005

24.

24/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej (dz. nr 651/10) poł. w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

25.02.2005

 

25.

25/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrębia 2 miasta Barlinka.

10.03.2005

 

26.

26/2005

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Matejki na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości.

10.03.2005.

 

27.

 27/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste poł. w Barlinku (dz. nr 2119)

17.03.2005

 

28.

 28/2005

zmiany zarządzenia Nr 6/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dnia 14 marca 2003

24.03.2005

 

29.

29/2005

zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2005

24.03.2005

 

30.

30/2005

zachowania dni żałoby w Barlinku w związku ze śmiercią Ojca Świętego Jana Pawła II.

04.04.2005

 

31.

31/2005

wprowadzenia procedury aktualizacji i wykorzystania mapy aktywności – bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Barlinek.

05.04.2005

 

32.

32/2005

ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy na II kwartał 2005

07.04.2005

 

33.

33/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

07.04.2005

 

34.

34/2005

ustalenia „Regulaminu przyznania nagrody pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Barlinku”.

14.04.2005

 

35.

35/2005

powołania komisji konkursowej na stanowiska dyrektorów: Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum dla Dorosłych w Barlinku.

14.04.2005

 

36.

36/2005

sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy

22.04.2005

 

37.

37/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

22.04.2005

 

38.

38/2005

zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2005

29.04.2005

 

39.

39/2005

zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2005

29.04.2005

 

40.

40/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

29.04.2005

 

41.

41/2005

uchwalenia preliminarza wydatków ze środków przewidzianych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

29.04.2005

 

42.

42/2005

zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2005

12.05.2005

 

43.

43/2005

powołania zespołów do wykonania zadań w ramach akcji społecznej „Przejrzysta Polska”

12.05.2005

 

44.

44/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy poł. w obrębie 2 miasta Barlinka. 

12.05.2005

 

45.

45/2005

zmiany zarządzenia Nr 13/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawienia lub najmu nieruchomości stanowiących majątek Gminy Barlinek na okres do 3 lat.

12.05.2005

 

46.

46/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej poł. w obrębie 2 miasta Barlinek.

12.05.2005

 

47.

 47/2005

sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Barlinek, na rzecz najemcy.

12.05.2005

 

48.

48/2005

wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej i do komisji przeprowadzającej rokowania na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.

19.05.2005

 

49.

49/2005

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących majątek Gminy Barlinek na okres do 3 lat.

19.05.2005

 

50.

50/2005

wprowadzenia „Procedury naboru pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Barlinek”.

19.05.2005

 

51.

51/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w wieczyste użytkowanie poł. w Barlinku przy ul. 31 Stycznia.

25.05.2005

 

52.

52/2005

wydzielenia lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.

25.05.2005

 

53.

53/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka, przy ul. Św. Bonifacego.

10.06.2005

 

54.

54/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka.

10.06.2005

 

55.

55/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka, przy ul. Rynek.

10.06.2005

 

56.

56/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na „Górnym Tarasie” w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

10.06.2005

straciło moc zarządzeniem Nr 101/2005 z dn. 4.08.2005

57.

 57/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na „Górnym Tarasie” w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

10.06.2005

 

58.

58/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na „Górnym Tarasie” w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

10.06.2005

 

59.

59/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na „Górnym Tarasie” w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

10.06.2005

straciło moc zarządzeniem Nr 110/2005 z dn. 18.08.2005

60.

60/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na „Górnym Tarasie” w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

10.06.2005

 

61.

61/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na „Górnym Tarasie” w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

10.06.2005

straciło moc zarządzeniem Nr 100/2005 z dn. 4.08.2005

62.

62/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na „Górnym Tarasie” w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

10.06.2005

straciło moc zarządzeniem Nr 120/2005 z dn. 15.09.2005

63.

63/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Widok.

10.06.2005

 

64.

64/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Widok.

10.06.2005

 

65.

65/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Widok.

10.06.2005

 

66.

66/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Widok.

10.06.2005

 

67.

 67/2005

warunków, jakie powinny spełniać rozliczenia zwrotu wydatków z tytułu przyznanego stypendium szkolnego.

20.06.2005

 

68.

68/2005

zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2005

29.06.2005

 

69.

69/2005

ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy na III kw. 2005

29.06.2005

 

70.

70/2005

zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2005

29.06.2005

 

71.

71/2005

wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu Gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.

29.06.2005

 

72.

72/2005

powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

29.06.2005

 

73.

73/2005

sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy.

29.06.2005

 

74.

74/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

29.06.2005

RB. II

75.

75/2005

powołania pełnomocników do spraw obsługi informatycznej wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz wyborów Prezydenta RP.

29.06.2005

 

76.

76/2005

powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

29.06.2005

 

77.

 77/2005

powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

29.06.2005

 

78.

78/2005

powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

29.06.2005

 

79.

79/2005

powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

29.06.2005

 

80.

80/2005

powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

29.06.2005

 

81.

81/2005

powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

29.06.2005

 

82.

82/2005

powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

29.06.2005

 

83.

83/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Gorzowskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

07.07.2005

 

84.

84/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Gorzowskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

07.07.2005

 

85.

85/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Gorzowskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

07.07.2005

 

86.

86/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Gorzowskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

07.07.2005

 

87.

 87/2005

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Lipowej na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości

07.07.2005

 

88.

88/2005

 

07.07.2005

 

89.

89/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

07.07.2005

 

90.

90/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

07.07.2005

 

91.

91/2005

wprowadzenia procedury przygotowania i rozpropagowania książeczki – informatora budżetowego dla mieszkańców pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”

07.07.2005

 

92.

92/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości

14.07.2005

 

93.

93/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka, przy ul. Gorzowskiej.

14.07.2005

 

94.

94/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka, przy ul. św. Bonifacego.

21.07.2005

 

95.

95/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obrębie 1 miasta Barlinka

21.07.2005

 

96.

96/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych poł. w Barlinku przy ul. Flukowskiego w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości

21.07.2005

straciło moc zarządzeniem Nr 130/2005

97.

97/2005

zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2005 rok

28.07.2005

 

98.

98/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży poł. w miejscowości Okunie.

04.08.2005

 

99.

99/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży poł. w miejscowości Okunie.

04.08.2005

 

100.

100/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na „Górnym Tarasie” w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

04.08.2005

 

101.

101/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na „Górnym Tarasie” w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

04.08.2005

 

102.

102/2005

usunięcia nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w trakcie kompleksowej oraz doraźnej kontroli przeprowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

09.08.2005

 

103.

103/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w Barlinku przy ul. Przemysłowej.

12.08.2005

 

104.

104/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrębie 1 miasta Barlinka.

12.08.2005

 

105.

105/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka.

12.08.2005

 

106.

106/2005

zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2005 rok.

16.08.2005

 

107.

 107/2005

zmiany zarządzenia Nr 6/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dnia 14 marca 2002 roku w sprawie planów kont dla budżetu gminy i Urzędu Miasta i Gminy w Barlinku, oraz szczególnych zasad rachunkowości.

16.08.2005

 

108.

108/2005

powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych do Sejmu i Senatu RP oraz w wyborach Prezydenta RP

11.08.2005

 

109.

109/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrębie 1 miasta Barlinka.

18.08.2005

 

110.

110/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na „Górnym Tarasie” w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

18.08.2005

 

111.

111/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

26.08.2005

 

112.

112/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku przy ul. Widok.

26.08.2005

 

113.

113/2005

powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie i gminy Barlinek, w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku

31.08.2005

 

114.

114/2005

udzielenia Kierownikowi OPS w Barlinku upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych o przyznawaniu zaliczek alimentacyjnych

02.09.2005

 

115.

115/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w Łubiance (ob Łubianka) gm. Barlinek.

06.09.2005

 

116.

116/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, poł. w Okuniach (ob Okunie) gm. Barlinek

06.09.2005

 

117.

117/2005

powołania składu obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005

13.09.2005

 

118.

118/2005

zmieniające zarządzenie Nr 6/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dnia 14.03.2002 w sprawie planów kont dla budżetu gminy i Urzędu Miasta i Gminy w Barlinku oraz szczególnych zasad rachunkowości

15.09.2005

 

119.

119/2005

zmieniające zarządzenie Nr 48/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dnia 20.05.2004 w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad ewidencji, rozliczania i dokumentowania podatku od towarów i usług w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku

15.09.2005

 

120.

120/2005

w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowymnieruchomości gruntowejpołożonej w Barlinku na Górnym tarasie w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

15.09.2005

 

121.

121/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w Dzikowie (ob Dzikowo) gm. Barlinek

15.09.2005

 

122.

122/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w Dzikowie (ob Dzikowo) gm. Barlinek

15.09.2005

 

123.

123/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w Dziedzicach (ob Dziedzice) gm. Barlinek

15.09.2005

 

124.

124/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy gruntów, położonych w obrębie 1 miasta Barlinka

23.09.2005

 

125.

125/2005

uchylające Uchwałę Nr 27/97/218 Zarządu Miasta i Gminy w Barlinku w sprawie wyodrębnienia części lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy na lokale socjalne

23.09.2005

 

126.

126/2005

zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2005

29.09.2005

 

127.

127/2005

zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2005

29.09.2005

 

128.

128/2005

powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

29.09.2005

 

129.

129/2005

wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku

03.10.2005

 

130.

130/2005

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych poł. w Barlinku przy ul. Flukowskiego w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości

29.09.2005

 

131.

131/2005

ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta I Gminy na IV kw. 2005

13.10.2005

 

132.

132/2005

sprzedaży nieruchomości - lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy

13.10.2005

 

133.

133/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

13.10.2005

 

134.

134/2005

ogłoszenia  wykazu  nieruchomości, przeznaczonych do   oddania w dzierżawę  w drodze  bezprzetargowej  na rzecz  dotychczasowego  dzierżawcy, położone w obrębie  1 miasta Barlinka

13.10.2005

 

135.

135/2005

uchylenia   Uchwały   Nr 4/98  Zarządu  Miasta i Gminy  w Barlinku z  dnia 12 listopada 1998 w sprawie  wyodrębnienia  części lokali   mieszkalnych   z  zasobu  mieszkaniowego gminy na  lokale  socjalne

13.10.2005

 

136.

136/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego

13.10.2005

 

137.

137/2005

ogłoszenia  wykazu  nieruchomości, przeznaczonych do   oddania w dzierżawę  w drodze  bezprzetargowej  na rzecz  dotychczasowego  dzierżawcy, położone w obrębie  1 miasta Barlinka

20.10.2005

 

138.

138/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

28.10.2005

 

139.

139/2005

zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2005 rok

28.10.2005

 

140.

140/2005

zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2005 rok

28.10.2005

 

141.

141/2005

przedłożenia Radzie Miejskiej w Barlinku projektu budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2006 rok

10.11.2005

 

142.

142/2005

sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości - lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek

10.11.2005

 

143.

143/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Barlinku przy ul. Niepodległości przeznaczonej do sprzedaży

10.11.2005

 

144.

144/2005

waloryzacji   czynszu  z  tytułu  dzierżawy  lub  najmu  nieruchomości stanowiących majątek  Gminy Barlinek na okres  do 3 lat

10.11.2005

 

 

145.

145/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej poł. w Barlinku przy ul. Niepodległości przeznaczonej do sprzedaży

17.11.2005

 

146.

146/2005

oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Dworcowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości

17.11.2005

 

147.

147/2005

ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barlinek

23.11.2005

 

148.

148/2005

zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2005

30.11.2005

 

149.

149/2005

zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2005

30.11.2005

 

150.

150/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży jako lokal mieszkalny.

17.11.2005

 

151.

151/2005

ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska kierownicze w Urzędzie Miasta i Gminy Barlinek

30.11.2005

 

 

152.

152/2005

przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów Miasta i Gminy Barlinek

09.12.2005

 

153.

153/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży jako lokal mieszkalny

09.12.2005

 

154.

154/2005

wprowadzenia obowiązku stosowania kart usług w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku oraz procedury ich aktualizacji

16.12.2005

 

155.

155/2005

wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Barlinku”

21.12.2005

 

156.

156/2005

sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy

22.12.2005

 

157.

157/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w  Barlinku, przy ul. Staromiejskiej

22.12.2005

 

158.

158/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku

22.12.2005

 

159.

159/2005

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w Płonnie, gm. Barlinek

22.12.2005

 

160.

160/2005

zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek

30.12.2005

 

161.

161/2005

zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek

30.12.2005

 

Ilość odwiedzin: 19240
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2005
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek wydanych w 2005 roku
Podmiot udostępniający: UMiG Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Krzyżanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Cezary Krzyżanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 2005-09-06 13:33:34
Data udostępnienia informacji: 2005-09-06 13:33:34
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-16 09:16:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner