logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
minus Budżet
   plus Budżet uchwalony przez Radę Miejską w Barlinku
   plus Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy
   plus Prognoza długu publicznego
   minus Uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
      plus 2020 r.
      plus 2019 r.
      plus 2018 r.
      plus 2017 r.
      plus 2016 r.
      plus 2015 r.
      plus 2014 r.
      minus 2013 r.
         minus Uchwała Nr CLXXXII.544.2013 Składu Orzek. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Barlinek na 2014 r.
         minus Uchwała Nr CLXXXII.543.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2014 rok
         minus Uchwała Nr CLXXXII.542.2013 Składu Orzek. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2014-2023
         minus Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXLIX.390.2013 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Barlinek
         minus Uchwała Nr Cl.391.2013 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
         minus Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
         minus Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok
         minus Uchwała w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek na lata 2013 - 2023
         minus Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
         minus Uchwała Nr XIV/57/2013 RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Nr XXXIV/443/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dn. 20.10.2012
         minus Uchwała Nr XIV/56/2013 RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek na lata 2013-2023
      plus 2012 r.
      plus 2011 r.
      plus 2010 r.
      plus 2009 r.
      plus 2008 r.
      plus 2007 r.
      plus 2006 r.
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr CLXXXII.544.2013 Składu Orzek. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Barlinek na 2014 r.
Uchwała Nr CLXXXII.544.2013 Składu Orzek. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Barlinek na 2014 r.
2. Uchwała Nr CLXXXII.543.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2014 rok
Uchwała Nr CLXXXII.543.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2014 rok
3. Uchwała Nr CLXXXII.542.2013 Składu Orzek. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2014-2023
Uchwała Nr CLXXXII.542.2013 Składu Orzek. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2014-2023
4. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXLIX.390.2013 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Barlinek
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXLIX.390.2013 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Barlinek
5. Uchwała Nr Cl.391.2013 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
Uchwała Nr Cl.391.2013 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
7. Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok
Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok
8. Uchwała w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek na lata 2013 - 2023
Uchwała w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek na lata 2013 - 2023
9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie Uchwały XXXIV/443/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok
10. Uchwała Nr XIV/57/2013 RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Nr XXXIV/443/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dn. 20.10.2012
Uchwała Nr XIV/57/2013 RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Nr XXXIV/443/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dn. 20.10.2012
11. Uchwała Nr XIV/56/2013 RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek na lata 2013-2023
Uchwała Nr XIV/56/2013 RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek na lata 2013-2023

Ilość odwiedzin: 1335
Nazwa dokumentu: 2013 r.
Skrócony opis: 2013 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-09-19 10:06:10
Data udostępnienia informacji: 2017-09-19 10:06:10
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-19 10:35:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner