logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
minus Projekty Uchwał
   minus Proj. uchwały w spr. uzgodn. proj. uchwały Sejmiku Woj. Zachodniopom. w spr. zmiany Uchwały Nr XXXII/735/09 Sejmiku Woj. Zachodniopom. z dnia 15.09.2009 r. w spr. obszarów chronionego krajobrazu
   minus Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczo-gaśniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub Gminę
   minus Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barlinek
   minus Projekt uchwały usunięcia pomnika z parku przy ul. Sądowej - Szewskiej
   minus Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok
   minus Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości
   minus Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku
   minus Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok
   minus Proj. uchwały w spr. wys. ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczo-gaśniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub Gmi
   minus Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom
plus Budżet
plus Kontrole
plus Przetargi i ogłoszenia
plus Obwieszczenia
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
minus Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
minus Poradnik prawny
minus Rzecznik Praw Pacjenta
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Załączniki do pobrania: 2017-10-06 09:25:40 - Projekt uchwały (zip) (21.67 kB)

Ilość odwiedzin: 14
Nazwa dokumentu: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku
Skrócony opis: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku
Podmiot udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Henryka Zarębska
Osoba, która odpowiada za treść: Henryka Zarębska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-10-06 09:23:49
Data udostępnienia informacji: 2017-10-06 09:23:49
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-06 09:26:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner