logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia się, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek - Powiatu Myśliborskiego ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz reprezentowanego przez pełnomocnika Radosława Ostraszewskiego ul. Gronowa 3, 66-450 Jenin i wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar na działkach o nr ew. 148, 141/5 obręb 1 Barlinek i nr ew. 163 obręb Ożar”.     

Obwieszczenie udostępnione jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku i tablicy informacyjnej w sołectwie Ożar.

Strony z decyzją mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, w pokoju nr 25, w okresie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.

Ilość odwiedzin: 202
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie - "Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Barlinek - Ożar obręb 1 Barlinek
Skrócony opis: Obwieszczenie - "Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Barlinek - Ożar obręb 1 Barlinek"
Podmiot udost?pniaj?cy: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Grzegorz Przybylski
Osoba, która odpowiada za tre??: Grzegorz Przybylski
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-12-29 13:16:10
Data udost?pnienia informacji: 2017-12-29 13:16:10
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 13:24:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner