logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

 

stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

zawiadamia się, że zakończono postępowania dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa infrastruktury (budynek socjalno-biurowy, sanitariat, wiat, myjni, separatora dla ścieków, utwardzenie nawierzchni, ogrodzenie) dla potrzeb funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK obsługującego mieszkańców Gminy Barlinek przy ul. Okrętowej w Barlinku na terenie działki o nr ewid. 163/16 obr. 1 m. Barlinek

i przystąpiono do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego, z którymi można się zapoznać i wnieść ewentualne uwagi w pokoju nr 23 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Barlinku

Ilość odwiedzin: 203
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie - budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK przy ul. Okrętowej w Barlinku - zakończenie postępowania
Skrócony opis: Obwieszczenie - budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK przy ul. Okrętowej w Barlinku - zakończenie postępowania
Podmiot udost?pniaj?cy: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Małgorzata Borowska
Osoba, która odpowiada za tre??: Małgorzata Borowska
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-01-03 10:05:09
Data udost?pnienia informacji: 2018-01-03 10:05:09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-03 10:10:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner