logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
minus Budżet
   plus Budżet uchwalony przez Radę Miejską w Barlinku
   plus Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy
   plus Prognoza długu publicznego
   minus Uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
      plus 2019 r.
      minus 2018 r.
         minus Uchwała Nr XXXVIII.118.2018 składu orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gm. Barlinek na 2018 r.
         minus Uchwała Nr XXXVIII.117.2018 składu orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr CIX.207.2018 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok wraz informacją o stanie mienia
         minus Uchwała Nr CCC.542.2018 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr CCCLVIII.631.2018 składu orzekającego RIO z 13.09.2018 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2018 r.
         minus Uchwała Nr CDVI.695.2018 Składu Orzekającego R.I.O. w Szczecinie z dnia 26.10.2018r. w sprawie wyd. opinii o możliw. wykupu obligacji o wartości nominal. 20.449.000 zł emitowanych przez Gminę Barlinek
         minus Uchwała Nr CDXLVI.804.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2019 r.
         minus Uchwała Nr CDXLVI.805.2018 Skł. Orzek. Region. Izby Obrach. w Sz-nie z dnia 29.11.2018 r. w spr. wyd. opinii o możliw. sfinans. defic. budżet. wykazanego w proj. uchwały budżet. Gm. Barlinek na 2019 r
         minus Uchwała Nr CDXLVI.806.2018 Skł. Orzek. Region. Izby Obrachun. w Sz-nie z dnia 29.11.2018 r. w spr. wyd. opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gm. Barlinek na lata 2019 - 2030
      plus 2017 r.
      plus 2016 r.
      plus 2015 r.
      plus 2014 r.
      plus 2013 r.
      plus 2012 r.
      plus 2011 r.
      plus 2010 r.
      plus 2009 r.
      plus 2008 r.
      plus 2007 r.
      plus 2006 r.
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XXXVIII.118.2018 składu orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gm. Barlinek na 2018 r.
Uchwała Nr XXXVIII.118.2018 składu orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gm. Barlinek na 2018 r.
2. Uchwała Nr XXXVIII.117.2018 składu orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
Uchwała Nr XXXVIII.117.2018 składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
3. Uchwała Nr CIX.207.2018 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok wraz informacją o stanie mienia
Uchwała Nr CIX.207.2018 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok wraz informacją o stanie mienia
4. Uchwała Nr CCC.542.2018 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
Uchwała Nr CCC.542.2018 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek
5. Uchwała Nr CCCLVIII.631.2018 składu orzekającego RIO z 13.09.2018 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2018 r.
Uchwała Nr CCCLVIII.631.2018 składu orzekającego RIO z 13.09.2018 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2018 r.
6. Uchwała Nr CDVI.695.2018 Składu Orzekającego R.I.O. w Szczecinie z dnia 26.10.2018r. w sprawie wyd. opinii o możliw. wykupu obligacji o wartości nominal. 20.449.000 zł emitowanych przez Gminę Barlinek
Uchwała Nr CDVI.695.2018 Składu Orzekającego R.I.O. w Szczecinie z dnia 26.10.2018r. w sprawie wyd. opinii o możliw. wykupu obligacji o wartości nominal. 20.449.000 zł emitowanych przez Gminę Barlinek
7. Uchwała Nr CDXLVI.804.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2019 r.
Uchwała Nr CDXLVI.804.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2019 r.
8. Uchwała Nr CDXLVI.805.2018 Skł. Orzek. Region. Izby Obrach. w Sz-nie z dnia 29.11.2018 r. w spr. wyd. opinii o możliw. sfinans. defic. budżet. wykazanego w proj. uchwały budżet. Gm. Barlinek na 2019 r
Uchwała Nr CDXLVI.805.2018 Skł. Orzek. Region. Izby Obrach. w Sz-nie z dnia 29.11.2018 r. w spr. wyd. opinii o możliw. sfinans. defic. budżet. wykazanego w proj. uchwały budżet. Gm. Barlinek na 2019 r
9. Uchwała Nr CDXLVI.806.2018 Skł. Orzek. Region. Izby Obrachun. w Sz-nie z dnia 29.11.2018 r. w spr. wyd. opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gm. Barlinek na lata 2019 - 2030
Uchwała Nr CDXLVI.806.2018 Skł. Orzek. Region. Izby Obrachun. w Sz-nie z dnia 29.11.2018 r. w spr. wyd. opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gm. Barlinek na lata 2019 - 2030

Ilość odwiedzin: 1162
Nazwa dokumentu: 2018 r.
Skrócony opis: 2018 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Włodkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Włodkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-02-14 13:57:11
Data udostępnienia informacji: 2018-02-14 13:57:11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-14 13:59:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner