logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,

ŻE W DNIU 19 kwietnia 2018 r. O GODZINIE  1130
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARLINKU PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 20,
W SALI NR 12 ODBĘDZIE SIĘ  POSIEDZENIE

 

Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie na rok 2017.
  3. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Barlinek za 2017 rok.
  4. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Barlinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2018-2023.
  6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego.
  7. Skarga na działalność Burmistrza Barlinka.
  8. Sprawy różne - pisma do wiadomości.
  9. Zapytania i wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Komisji GKiMBRiOŚ
GRZEGORZ   ZIELIŃSKI

Ilość odwiedzin: 180
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w IV/2018
Skrócony opis: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w IV/2018
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Dmytruszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dmytruszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 13:27:07
Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 13:27:07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-13 13:46:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner