logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE  DO WIADOMOŚCI,
ŻE W DNIU 22 MAJA 2018 ROKU, O GODZINIE  1200  W URZĘDZIE MIEJSKIM
W BARLINKU PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 20, W SALI NR 21

                                                         

ODBĘDZIE SIĘ  POSIEDZENIE

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I PRAWORZĄDNOŚCI RADY MIEJSKIEJ
W BARLINKU

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
 2. Skarga na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku.
 3. Informacja na temat stanu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Barlinek.
 4. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 5. Analiza oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Barlinek na nowy rok szkolny.
 6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Barlinek za okres 01.01.217 r. – 31.12.2017 r.
 7. Wyrażenie opinii w sprawie koncepcji zagospodarowania placu przy ul. Szewskiej oraz przeanalizowanie możliwości zlokalizowania parkingów miejskich na terenie Starego Miasta i przychodni przy ul. Szpitalnej.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu przy ul. Różanej.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu przy ul. Poziomkowej.
 10. Dyskusja na temat czystości powietrza oraz walki ze smogiem na terenie Gminy Barlinek.
 11. Sprawy różne:
  a) pisma do wiadomości,
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Dokonanie przeglądu i analizy barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Barlinek.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Praworządności 
Cezary Michalak

Ilość odwiedzin: 97
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności
Skrócony opis: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gajda
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gajda
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-05-16 11:35:47
Data udostępnienia informacji: 2018-05-16 11:35:47
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-16 11:41:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner