logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   minus Uchwały 2018
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      minus LV Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LV/461/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/462/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/463/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/464/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/465/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/466/2018 RADY MIEJSKIEJ w BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/467/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/468/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/469/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/470/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/471/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/472/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/473/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/474/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LV/475/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVII Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR LV/461/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami:Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw. "Starego Tartaku”.
2. UCHWAŁA NR LV/462/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Barlinek
3. UCHWAŁA NR LV/463/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
4. UCHWAŁA NR LV/464/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Barlinek
5. UCHWAŁA NR LV/465/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
6. UCHWAŁA NR LV/466/2018 RADY MIEJSKIEJ w BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
7. UCHWAŁA NR LV/467/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższ
8. UCHWAŁA NR LV/468/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Barlineckiemu Ośrodkowi Kultury w Barlinku
9. UCHWAŁA NR LV/469/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barlinka
10. UCHWAŁA NR LV/470/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018 - 2030
11. UCHWAŁA NR LV/471/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok
12. UCHWAŁA NR LV/472/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok
13. UCHWAŁA NR LV/473/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka
14. UCHWAŁA NR LV/474/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia ponowienia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku
15. UCHWAŁA NR LV/475/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”

Ilość odwiedzin: 1589
Nazwa dokumentu: LV Sesja Rady Miejskiej
Skrócony opis: LV Sesja Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 13:41:33
Data udostępnienia informacji: 2018-07-06 13:41:33
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-09 15:28:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner