logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A AOGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE  DO WIADOMOŚCI
ŻE W DNIU 27 SIERPNIA 2018 ROKU, O GODZINIE  1300  W URZĘDZIE MIEJSKIM
W BARLINKU PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 20, W SALI NR 21
    
ODBĘDZIE SIĘ  POSIEDZENIE
KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I PRAWORZĄDNOŚCI RADY MIEJSKIEJ
W BARLINKU

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
2.    Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego2018/2019.
3.    Informacja na temat oddziaływania na środowisko zakładów pracy w Gminie Barlinek.
4.    Sprawozdanie ze zbycia nieruchomości gminnych za I półrocze 2018 r.
5.     Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - stanowiących własność Gminy Barlinek na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej.
6.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek – działka nr 501/5 przy ul. Szpitalnej 11.
7.    Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku
i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek.
8.    Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9.    Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych.
10.    Projekty uchwał:
a)    uchylający uchwałę w sprawie rozpatrzenia ponowienia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku,
b)    w sprawie rozpatrzenia ponowienia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku.
11.    Sprawy różne:
a)    wyrażenie opinii na temat stałego upamiętnienia osoby byłego Dyrektora Zakładów Urządzeń Okrętowych „Bomet”,
b)    wyrażenie opinii na temat zasadności wszczęcia procedury zmierzającej do nadania nazwy drodze gminnej – odcinek łączący ulice: 31 Stycznia
i Podwale w Barlinku,
c)    pisma do wiadomości.
12.    Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
                                          Zdrowia i Praworządności                                                                                   
                                                                                                                      Cezary Michalak

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności
Skrócony opis: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gajda
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gajda
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2018-08-21 13:30:44
Data udostępnienia informacji: 2018-08-21 13:30:44
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-21 13:35:08

Wersja do wydruku...

corner   corner