logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Barlinek 07.09.2018r.

RGPI.XI.7013.5.18

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY ULIC MATEJKI, CHOPINA ORAZ WEWNĘTRZNYCH DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW SZEREGOWYCH NR 2, 3, 4; ORAZ MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO.

 

Urząd Miejski w Barlinku na podstawie art.39 ust.6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z poń. zm..) informuje, że przygotowywane są zadania inwestycyjne na terenie miasta Barlinek tj:

- Przebudowa ul. Matejki
- Przebudowa ul. Chopina
- Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szeregowych nr 2,3 i 4 przy ul. Kossaka w Barlinku

W związku z powyższym Urząd Miejski w Barlinku informuje o możliwości zgłoszenia zainteresowania wprowadzeniem w zakres inwestycji budowy kanału technologicznego.

Stosownie do art. 39 ust.6 pkt.2 Ustawy o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału można zgłaszać w formie pisemne na adres:

Urząd Miejski w Barlinku
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

Urząd Miejski w Barlinku informuje ponad to, że:

- stosownie do art. 4 pkt. 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

a. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

- stosownie do art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku https://www.bip.barlinek.pl

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia przebudowy ul. Matejki, Chopina oraz wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szereg. nr 2, 3 ,4; oraz możliwość zgłasz. zainteresowania udostępnieniem kanału techn.
Skrócony opis: Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia przebudowy ul. Matejki, Chopina oraz wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szereg. nr 2, 3 ,4; oraz możliwość zgłasz. zainteresowania udostępnieniem kanału techn.
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Marlena Prajzendanc
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Prajzendanc
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-09-11 14:05:44
Data udostępnienia informacji: 2018-09-11 14:05:44
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-11 14:16:25

Wersja do wydruku...

corner   corner