logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Barlinek 07.09.2018r.

RGPI.XI.7013.5.18

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY ULIC MATEJKI, CHOPINA ORAZ WEWNĘTRZNYCH DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW SZEREGOWYCH NR 2, 3, 4; ORAZ MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO.

 

Urząd Miejski w Barlinku na podstawie art.39 ust.6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z poń. zm..) informuje, że przygotowywane są zadania inwestycyjne na terenie miasta Barlinek tj:

- Przebudowa ul. Matejki
- Przebudowa ul. Chopina
- Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szeregowych nr 2,3 i 4 przy ul. Kossaka w Barlinku

W związku z powyższym Urząd Miejski w Barlinku informuje o możliwości zgłoszenia zainteresowania wprowadzeniem w zakres inwestycji budowy kanału technologicznego.

Stosownie do art. 39 ust.6 pkt.2 Ustawy o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału można zgłaszać w formie pisemne na adres:

Urząd Miejski w Barlinku
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

Urząd Miejski w Barlinku informuje ponad to, że:

- stosownie do art. 4 pkt. 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

a. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

- stosownie do art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku https://www.bip.barlinek.pl

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia przebudowy ul. Matejki, Chopina oraz wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szereg. nr 2, 3, 4; oraz możliwość zgłasz. zainteresowania udostępnieniem kanału techn.
Skrócony opis: Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia przebudowy ul. Matejki, Chopina oraz wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szereg. nr 2, 3, 4; oraz możliwość zgłasz. zainteresowania udostępnieniem kanału techn.
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Marlena Prajzendanc
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Prajzendanc
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-09-11 14:05:44
Data udostępnienia informacji: 2018-09-11 14:05:44
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-11 14:17:10

Wersja do wydruku...

corner   corner