logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Burmistrz Barlinka
ul. Niepodległości 20, 74 - 320 Barlinek

działając, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) uprzejmie informuję, że na tablicy ogłoszeń, na II piętrze w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku wywieszono:

ZARZĄDZENIE NR 121/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, dotyczące:

1) oddania w najem:

  • części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 787/81 obr. 1 m. Barlinek, o pow. 12 m2 z przeznaczeniem na usytuowanie boksu dla pojemników na odpady komunalne – niesegregowane,
  • nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 180/20 obr. 2 m. Barlinek, o pow. 10,50 m2 z przeznaczeniem na usytuowanie pojemników na odpady komunalne;

2) oddania w dzierżawę dwóch pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 46,20 m2, usytuowanych na II piętrze budynku przychodni lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z wibroterapią.

ZARZĄDZENIE NR 122/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, dotyczące najmu:

  • części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 1/25 obr. 2 m. Barlinek,  zabudowanej murowanym garażem, o pow. 13,90 m2 z przeznaczeniem na usytuowanie murowanego garażu;
  • części nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów działkami nr 777/28 i 777/33 obr. 2 m. Barlinek o łącznej pow. 18,75 m2 z przeznaczeniem na usytuowanie murowanego garażu wraz z udziałem do 1/5 w części nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów działkami nr 777/27 i 777/38 obr. 2 m. Barlinek, stanowiących obszar komunikacji (prawo przechodu i dojazdu do obiektu).

Pełna treść powyższych zarządzeń dostępna jest również na stronie www.bip.barlinek.pl w zakładce zarządzenia.

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek (Zarządzenie Nr 121/2018 i 122/2018)
Skrócony opis: Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek (Zarządzenie Nr 121/2018 i 122/2018)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Martyna Bocian
Osoba, która odpowiada za treść: Martyna Bocian
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-09-13 09:48:19
Data udostępnienia informacji: 2018-09-13 09:48:19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-13 09:52:19

Wersja do wydruku...

corner   corner