logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Barlinek, dnia 21.09.2018 r.

 

ROSK.VI.8010.1.2018                                                                                    

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Barlinek zawiadamia, że w wyniku konkursie ofert na zadanie „Program szczepień profilaktycznych dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek”, wpłynęła jedna oferta:

Nr oferty Nazwa wykonawcy Cena
1

Szpital Barlinek Sp. z o.o., ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek

20 000,00 zł

Nie wykluczono Wykonawcy z postępowania. Nie odrzucono oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonej przez Wykonawcę dokumentacji, opisanej w pkt II, III i IV ogłoszenia konkursu ofert. W wyniku postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:

Szpital Barlinek Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 10
74-320 Barlinek

Oferta spełnia wymagania określone w konkursie ofert. Wybór nastąpił po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji, która jest zgodna z wymogami, a Wykonawca udowodnił, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

Wykonawcy dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do uczestnictwa w przyszłych konkursach Gminy Barlinek.

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65 + z terenu Miasta i Gminy Barlinek
Skrócony opis: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65 + z terenu Miasta i Gminy Barlinek
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Leszczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Leszczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-09-21 14:56:17
Data udostępnienia informacji: 2018-09-21 14:56:17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-21 15:01:55

Wersja do wydruku...

corner   corner