logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Barlinek, dnia 21.09.2018 r.

 

ROSK.VI.8010.1.2018                                                                                    

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Barlinek zawiadamia, że w wyniku konkursie ofert na zadanie „Program szczepień profilaktycznych dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek”, wpłynęła jedna oferta:

Nr oferty Nazwa wykonawcy Cena
1

Szpital Barlinek Sp. z o.o., ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek

20 000,00 zł

Nie wykluczono Wykonawcy z postępowania. Nie odrzucono oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonej przez Wykonawcę dokumentacji, opisanej w pkt II, III i IV ogłoszenia konkursu ofert. W wyniku postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:

Szpital Barlinek Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 10
74-320 Barlinek

Oferta spełnia wymagania określone w konkursie ofert. Wybór nastąpił po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji, która jest zgodna z wymogami, a Wykonawca udowodnił, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

Wykonawcy dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do uczestnictwa w przyszłych konkursach Gminy Barlinek.

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65 + z terenu Miasta i Gminy Barlinek
Skrócony opis: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65 + z terenu Miasta i Gminy Barlinek
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Leszczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Leszczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-09-21 14:56:17
Data udostępnienia informacji: 2018-09-21 14:56:17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-21 15:01:55

Wersja do wydruku...

corner   corner