logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


W dniu 24 września 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Barlinku przeprowadzono II etap konkursu – rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko

 

podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

 

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadziła Komisja w składzie:

  1. Krzysztof Paszek - Przewodniczący Komisji,
  2. Janusz Zubyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
  3. Ewa Hinc-Dziedziela - Sekretarz Komisji.

 

Liczba nadesłanych na przedmiotowy konkurs ofert: 1.

Liczba ofert spełniających wymogi formalne: 1.

Liczba osób, które zgłosiły się w dniu rekrutacji: 1.

 

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja  nie wyłoniła  kandydata spełniającego wymagania określone w ogłoszeniu.

 

Uzasadnienie:

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy złożonej dokumentacji oraz w oparciu o przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną, podczas której osoba, która złożyła swoją ofertę prezentowała posiadane przez siebie  kwalifikacje i umiejętności.

Pan Przemysław Małodobry spełnił niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu jednakże nie spełnił wymagań dodatkowych uzyskując 19 punktów na 90 możliwych do zdobycia.
Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat nie wykazał się znajomością przepisów oraz zagadnień wchodzących w zakres zadań przewidzianych na stanowisku podinspektora ds. inwestycji dlatego też nie został wskazany do zatrudnienia.

Barlinek, 24.09.2018 r.         

Nazwa dokumentu: Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku
Skrócony opis: Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Hinc-Dziedziela
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Hinc-Dziedziela
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-09-24 15:29:25
Data udostępnienia informacji: 2018-09-24 15:29:25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-24 15:35:41

Wersja do wydruku...

corner   corner