logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na przedszkole niepubliczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
   minus Obwieszczenie - rozbudowa hali produkcyjnej położonej na terenie działki nr 159 obręb 1 Barlinek, gmina Barlinek
   minus Obwieszczenie - budowa sieci energetycznej zasilania ogródków działkowych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 12 października 2018 r.
   minus Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniach indywidualnych w obwodzie łowieckim nr 265
   minus Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 267
   minus Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i Myśliborskiej w Moczkowie - decyzja licp Nr 14/18
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Krzynce - decyzja licp Nr 15/18
   minus Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrętowej w Barlinku i Owocowej w Ożarze - wszczęcie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - wszczęcie postępowania
   minus Obwieszczenie - wykonanie instalacji elektryka 0.4kV zasilającej budynek muzeum w Równie - decyzja licp Nr 16/18
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w Krzynce - wszczęcie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Wspólnej w Moczkowie - wszczęcie postępowania
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania  administracyjnego

Burmistrz Barlinka zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia, że otrzymano stosowne postanowienia i zakończono postępowania dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania.: budowa sieci energetycznej zasilania ogródków działkowych przy ul. Szosa do Lipian na terenie działek o nr ewid. gruntu 193/1, 193/5, 193/2 obr. 1 m. Barlinek.

Inwestor: Polski Związek Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 25-lecia Pomorza Zachodniego w Barlinku,

W związku z powyższym informuję wszystkie strony tego postępowania o przysługującym uprawnieniu do czynnego udziału w każdym jego stadium, w myśl art.10 §1[1] ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postepowania administracyjnego.

Wszelkie informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w urzędzie Miejskim w Barlinku (pokój nr 23, II piętro).

 

[1] Art. 10 § 1 - Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie - budowa sieci energetycznej zasilania ogródków działkowych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - zakończenie postępowania
Skrócony opis: Obwieszczenie - budowa sieci energetycznej zasilania ogródków działkowych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - zakończenie postępowania
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Borowska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Borowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-10-03 08:13:29
Data udostępnienia informacji: 2018-10-03 08:13:29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-03 08:19:06

Wersja do wydruku...

corner   corner