logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


23.01.2019 r.

                 

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Burmistrz Barlinka zarządzeniem Nr 11/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem 175/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/2.1 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i integracji społecznej”, wybrano Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic z siedzibą w Dziedzicach i przyznano na jego realizację dotację w wysokości 14.000,00 zł.
 2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/2.2 pod nazwą: „Organizacja widowiska artystycznego nawiązującego do tradycji sobótkowej podczas Dni Barlinka”, wybrano Stowarzyszenie „Plantacja Wyobraźni – Mały Dom Kultury” z siedzibą w Barlinku i przyznano na jego realizację dotację w wysokości 5.000,00 zł.
 3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2019/2.3 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w tym w szczególności poprzez organizację różnego rodzaju widowisk artystycznych”, wybrano:
  1) Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Barlinka z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadania pt.: „Cztery pory roku z poezją”;
  2) Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Barlinka z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadania pt.: „Niezapominajka dla Romy”;
  3) Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group” z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadania pt.: „Rozwijamy Region w Dobrym Tonie – Koncert”;
  4) Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Halka” z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 8.000,00 zł na realizację zadania pt.: „Chór Halka dla Barlinka”.

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 11/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl

Ilość odwiedzin: 505
Nazwa dokumentu: Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Skrócony opis: Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Salamandra
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Salamandra
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2019-01-23 12:21:32
Data udostępnienia informacji: 2019-01-23 12:21:32
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-23 12:29:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner