logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na przedszkole niepubliczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
   minus Obwieszczenie - rozbudowa hali produkcyjnej położonej na terenie działki nr 159 obręb 1 Barlinek, gmina Barlinek
   minus Obwieszczenie - budowa sieci energetycznej zasilania ogródków działkowych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniach indywidualnych w obwodzie łowieckim nr 265
   minus Obwieszczenie w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 267
   minus Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Moczkowo
   minus Projekt uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Barlinek w 2019 roku
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości "Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na lata 2018 - 2027"
   minus Obwieszczenie - przebudowa linii napowietrznej SN 15kV Barlinek - Osina
   minus Obwieszczenie - zagospodarowanie terenu placu publicznego pomiędzy ulicami Szewską, Niepodległości, Sądowoą w Barlinku - wszczęcie postępowania
   minus Obwieszczenie - przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednolitej linii 110 KV GPZ Jedwabne - słup 33/1 (zlokalizowany przez GPZ Mostkowo) - wszczęcie postępowania administracyjnego
   minus Obwieszczenie - budowa budynku gospodarczo-garażowy w ramach wspólnego zagospodarowania wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Wspólnej w Moczkowie na terenie działki o nr ewid. gruntu 230/44 obr.
   minus Obwieszczenie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal usługowy w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sądowej 9 C na terenie działki o nr ewid. gruntu
   minus Obwieszczenie - zagospodarowanie placu publicznego pomiędzy ulicami Szewską, Niepodległości, Sądową i Rynek, obręb 2, m. Barlinek - zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inw
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Dzikówku na terenie działek o nr ewid. 139/6, 120, 140, 115, 118/7, 118/13 obr. Dzikówko gm. Barlinek - wszczęciu postępowania administracyjnego
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Załączniki do pobrania: 2019-01-30 12:00:26 - Obwieszczenie (pdf) (323.49 kB)

Ilość odwiedzin: 200
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Moczkowo
Skrócony opis: Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Moczkowo
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Jaszczak - Kosińska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Jaszczak - Kosińska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2019-01-30 11:59:37
Data udostępnienia informacji: 2019-01-30 11:59:37
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-31 08:24:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner