logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Burmistrz Barlinka
74 - 320 Barlinek, ul. Niepodległości 20

 

działając, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) uprzejmie informuję, że na tablicy ogłoszeń na II piętrze w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku wywieszono:

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, dotyczącego oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony: części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 291/2 obr. 2 m. Barlinek o pow. 19,20 m2 zabudowanej pomieszczeniem garażowym o konstrukcji z płyt betonowych, o pow. użytkowej 17,70 z przeznaczeniem na lokalizację garażu; części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 514/9 obr. 1 Barlinek o pow. 18,50 m 2 z przeznaczeniem na użytkowanie drewnianej wiaty służącej do garażowania samochodu osobowego; części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 560/7 obr. 2 m. Barlinek o pow. 133 z przeznaczeniem na cele ogrodowe oraz oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 245/2 obr. 2 m. Barlinek o pow. ok 2 m2 z przeznaczeniem na stanowisko do sprzedaży warzyw.

 

ZARZĄDZENIE NR 14/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku, dotyczącego oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony: części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką 118/15 obr. 2 m. Barlinek o pow. 22,34 m2, zabudowanej murowanym pomieszczeniem garażowym o pow. 17,10 m2 z przeznaczeniem na lokalizacje garażu murowanego; części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką 514/9 obr. 1 m. Barlinek o pow. 21,52 m2, zabudowanej drewnianym pomieszczeniem garażowym z przeznaczeniem na lokalizacje garażu drewnianego; części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką 175/26 obr. 2 m. Barlinek zabudowanej murowanym pomieszczeniem gospodarczym o pow. użytkowej 3,70 z przeznaczeniem na potrzeby gospodarcze.

Pełna treść powyższych zarządzeń dostępna jest również na stronie www.bip.barlinek.pl w zakładce zarządzenia.

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek (Zarządzenie Nr 6/2019 i 14/2019 Burmist
Skrócony opis: Ogłoszenie o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek (Zarządzenie Nr 6/2019 i 14/2019 Burmist
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Martyna Bocian
Osoba, która odpowiada za treść: Martyna Bocian
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2019-02-07 08:48:21
Data udostępnienia informacji: 2019-02-07 08:48:21
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-07 08:54:18

Wersja do wydruku...

corner   corner