logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
   minus Obwieszczenie PKW z dnia 27.02.2019 r. o postanowieniu Prezydenta RP w spr. zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
   minus Informacja o wyborach do Parlamentu Europejskiego
   minus Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
   minus Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
   minus Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju
   minus Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do PE
   minus Informacja PKW o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do PE w RP
   minus Informacja OKW w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
   minus Komunikat OKW w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 r.
   minus Postanowienie Nr 123/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 5 kwietnia 2019 r.
   minus Postanowienie Nr 134/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 5 kwietnia 2019 r.
   minus Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego o przez pełnomocnika
   minus Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 29 kwietnia 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji
   minus Informacja Burmistrza Barlinka z dn. 30 kwietnia 2019 r. o miejscach przeznaczonych na umieszczanie plakatów wyborczych w czasie kampanii wyborczej
   minus Postanowienie Nr 172/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 6 maja 2019 r.
   minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Barlinek
   minus Zawiadomienie Nr 1/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
   minus Informacja o szkoleniu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Barlinek
   minus OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 13
   minus POSTANOWIENIE Nr 199/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Barlinek
   minus Informacja o rozpoczęciu pracy obwodowych komisji wyborczych i głosowania w obwodach
   minus Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Szczecinie II

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Barlinek obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Szczecinie II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 02.05.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 4,
- Nr 2, w liczbie 4,
- Nr 3, w liczbie 4,
- Nr 4, w liczbie 5,
- Nr 5, w liczbie 3,
- Nr 6, w liczbie 3,
- Nr 7, w liczbie 5,
- Nr 8, w liczbie 4,
- Nr 9, w liczbie 4,
- Nr 10, w liczbie 4,
- Nr 11, w liczbie 4,
- Nr 12, w liczbie 3,
- Nr 13, w liczbie 3,
- Nr 14, w liczbie 5,
- Nr 15, w liczbie 5,
- Nr 16, w liczbie 5,
- Nr 17, w liczbie 1, 

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 06.05.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Szczecinie II

Anna Sienkiewicz

Nazwa dokumentu: Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Skrócony opis: Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Hinc-Dziedziela
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Hinc-Dziedziela
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Dybiński
Data wytworzenia informacji: 2019-04-29 12:13:14
Data udostępnienia informacji: 2019-04-29 12:13:14
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-29 12:19:01

Wersja do wydruku...

corner   corner