logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
   minus Obwieszczenie PKW z dnia 27.02.2019 r. o postanowieniu Prezydenta RP w spr. zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
   minus Informacja o wyborach do Parlamentu Europejskiego
   minus Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
   minus Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
   minus Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju
   minus Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do PE
   minus Informacja PKW o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do PE w RP
   minus Informacja OKW w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
   minus Komunikat OKW w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 r.
   minus Postanowienie Nr 123/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 5 kwietnia 2019 r.
   minus Postanowienie Nr 134/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 5 kwietnia 2019 r.
   minus Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego o przez pełnomocnika
   minus Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 29 kwietnia 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji
   minus Informacja Burmistrza Barlinka z dn. 30 kwietnia 2019 r. o miejscach przeznaczonych na umieszczanie plakatów wyborczych w czasie kampanii wyborczej
   minus Postanowienie Nr 172/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 6 maja 2019 r.
   minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Barlinek
   minus Zawiadomienie Nr 1/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
   minus Informacja o szkoleniu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Barlinek
   minus OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 13
   minus POSTANOWIENIE Nr 199/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Barlinek
   minus Informacja o rozpoczęciu pracy obwodowych komisji wyborczych i głosowania w obwodach
   minus Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJA
Burmistrza Barlinka
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019r. poz. 684 t.j.), w związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. wyznaczam na terenie Gminy Barlinek następujące miejsca:

 

 1. przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych podczas kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego:
  • płot przy Placu Bankowym (przęsło od ul. Szpitalnej) – dysponent BTBS (przed zamieszeniem plakatów należy kontaktować się z dysponentem pod numerem telefonu 95-74 62 348);
  • płot wzdłuż Stadionu Miejskiego w Barlinku – dysponent Urząd Miejski w Barlinku (przed zamieszeniem plakatów należy kontaktować się z dysponentem pod numerem telefonu 95-74 62 586);
  • płyty OSB zamontowane na osiedlu Górny Taras (bariery ochronne przy ciągu pieszym) – plakaty mogą być zamieszczane bez uzgodnienia.
 2. przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego:
  • na słupach ogłoszeniowych w Barlinku: przy Placu Laskera, przy Rynku Miejskim,
  • przy ul. Strzeleckiej, przy ul. 11 Listopada, przy ul. Przemysłowej;
  • na tablicach ogłoszeń w 20 sołectwach: Jarząbki, Równo, Dziedzice, Strąpie, Żydowo, Mostkowo, Swadzim, Dzikowo, Dzikówko, Ożar, Osina, Lutówko, Płonno, Rychnów, Moczkowo, Okunie, Krzynka, Łubianka, Moczydło, Stara Dziedzina;
  • na tablicach ogłoszeń przy budynku Urzędu Miejskiego w Barlinku (ul. Niepodległości 20) oraz na tablicy ogłoszeniowej wewnątrz Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 

Burmistrz Barlinka
Dariusz Zieliński

 

 

UWAGA!

 1. Wszystkie komitety wyborcze zainteresowane umieszczaniem plakatów wyborczych w ww. miejscach, zobowiązane są do przestrzegania ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. 2018 r., poz. 754 z późn. zm.).
 2. Za techniczne przygotowanie plakatów wyborczych do wywieszenia odpowiadają komitety wyborcze.
 3. Komitety wyborcze obowiązane są usunąć plakaty, hasła wyborcze, zgodnie z terminami zawartymi w ww. ustawie.

Ilość odwiedzin: 621
Nazwa dokumentu: Informacja Burmistrza Barlinka z dn. 30 kwietnia 2019 r. o miejscach przeznaczonych na umieszczanie plakatów wyborczych w czasie kampanii wyborczej
Skrócony opis: Informacja Burmistrza Barlinka z dn. 30 kwietnia 2019 r. o miejscach przeznaczonych na umieszczanie plakatów wyborczych w czasie kampanii wyborczej
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Hinc-Dziedziela
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Hinc-Dziedziela
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Dybiński
Data wytworzenia informacji: 2019-05-06 12:21:43
Data udostępnienia informacji: 2019-05-06 12:21:43
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-06 12:30:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner