logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Burmistrz Barlinka na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro” (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 91/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 17 kwietnia 2014 r.)

zaprasza do składania ofert  na wykonanie zadania:
„Zakup i dostawa artykułów spożywczych i chemicznych dla Urzędu Miejskiego w Barlinku”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i chemicznych w okresie obowiązywania umowy,  po zgłoszeniu przez Zamawiającego zamówienia cząstkowego.
  Wykaz artykułów zawiera załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zaproszenia.
 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 22.06.2020 r.
 3. Kryteria oceny ofert – najniższa cena.
 4. Sposób świadczenia usług został określony w projekcie umowy - załącznik nr 3 do zaproszenia oraz we wzorach formularzy cenowych - załącznik nr 1  i załącznik nr 2 do zaproszenia.
 5. Wypełnione i podpisane formularze cenowe: załącznik nr 1  i załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup i dostawa artykułów spożywczych i chemicznych dla Urzędu Miejskiego w Barlinku”.
 6. Termin składania ofert: do 18 czerwca 2019 r. do godz. 15:00.
  UWAGA: Powyższy termin oznacza ostateczny termin wpływu oferty do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Barlinku, a nie termin wysłania oferty.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania uzupełnień lub wyjaśnień do ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru wykonawcy lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.
 9. Osoby upoważnione do bezpośredniego kontaktowania się  z wykonawcami:
  Magdalena Diaków, tel. 95 7465 557, e-mail: organizacyjny@barlinek.pl
 10. Załączniki:
  1) Formularz cenowy artykuły spożywcze.
  2) Formularz cenowy artykuły chemiczne,
  3) Projekt umowy, jako określenie warunków wykonania usługi.

Nazwa dokumentu: Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę artykułów spożywczych i chemicznych dla Urzędu MIejskiego w Barlinku
Skrócony opis: Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę artykułów spożywczych i chemicznych dla Urzędu MIejskiego w Barlinku
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Diaków
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Diaków
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Dybiński
Data wytworzenia informacji: 2019-06-12 11:06:29
Data udostępnienia informacji: 2019-06-12 11:06:29
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-12 11:21:46

Wersja do wydruku...

corner   corner