logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Barlinek, dnia 25.10.2019 r.

ROSK.VI.271.4.2019                                                                                    

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Barlinek zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Zakup aparatu ultrasonograficznego (USG) - modernizacja pracowni USG w Szpitalu Barlinek Sp. z o.o.” wpłynęła jedna oferta:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Kryterium

Razem

pkt

Cena

Parametr techniczny

Okres gwarancji

1

MIRO Sp. z o.o.

ul. Mińska 25B lok. U1

03-808 Warszawa

299.850,00 zł

-

36 miesięcy

-

60 pkt

20 pkt

0 pkt

80 pkt

 

Nie wykluczono Wykonawcy z postępowania. Nie odrzucono oferty.

Zamawiający dokonał oceny ofert w sposób opisany w Rozdziale XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W wyniku postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

MIRO Sp. z o.o.

ul. Mińska 25B lok. U1

03-808 Warszawa

 

 

Jest to oferta, która zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach oceny, a Wykonawca udowodnił, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) umowa może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

Wykonawcy dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do uczestnictwa w przyszłych zamówieniach publicznych Gminy Barlinek.

 

 

Burmistrz Barlinka

 

 

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Zakup aparatu ultrasonograficznego (USG) - modernizacja pracowni USG w Szpitalu Barlinek Sp. z o.o."
Skrócony opis: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Zakup aparatu ultrasonograficznego (USG) - modernizacja pracowni USG w Szpitalu Barlinek Sp. z o.o."
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Leszczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Leszczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 2019-10-25 10:31:07
Data udostępnienia informacji: 2019-10-25 10:31:07
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-25 10:38:42

Wersja do wydruku...

corner   corner