logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2020
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARLINEK
WYDANYCH W 2007 ROKU

 
Lp.
Nr. Zarządzenia
W Sprawie
Z dnia
Uwagi
1
1/2007
Ustalenia pogotowia kasowego na 2007 rok
02.01.2007
RF.I.
2
2/2007
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2007 roku zadań publicznych
04.01.2007
RO.I.
3
3/2007
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
04.01.2007
RO.I.
4
4/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika nieruchomości sąsiednie, położonej w Obr. 2 m. Barlinka (dz. Nr 509/1)
18.01.2007
RB.V.
5
5/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika nieruchomości sąsiedniej położonej w obrębie 1 miasta Barlinek.
18.01.2007
RB.V.
6
6/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika nieruchomości sąsiedniej położonej w obrębie 2 miasta Barlinek.
18.01.2007
RB.V.
7
7/2007
Powołania Komisji do przejęcia od dotychczasowego dzierżawcy i przekazania nowemu dzierżawcy ruchomości i nieruchomości położonych przy ul. Sportowej w Barlinku
18.01.2007
RB.V.
8
8/2007
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
18.01.2007
RB.III.
9
9/2007
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
18.01.2007
RB.II.
10
10/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Staromiejskiej.
18.01.2007
RB.
11
11/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Moczydło, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 15
25.01.2007
RB.IV.
12
12/2007
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej
01.02.2007
RB.II.
13
13/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Niepodległości.
01.02.2007
RB.
14
14/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w Barlinku, obręb 1 m. Barlinka
01.02.2007
RB.
15
15/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku przy ul. Fabrycznej.
08.02.2007
RB.IV.
16
16/2007
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Barlinku na Górnym Tarasie na rzecz SM W-L”Dom” z siedziba w Barlinku.
08.02.2007
RB.IV.
17
17/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Barlinku przy ul. Niepodległości 34 przeznaczonej do sprzedaży.
08.02.2007
RB.IV.
18
18/2007
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Barlinku, oznaczoną w ewidencji gruntów działka nr 780/13, położoną przy ul Wodnej w Barlinku.
08.02.2007
RB.IV.
19
19/2007
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne, lokal nr 6 w budynku nr 23 położony przy ul. Szpitalnej w Barlinku.
15.02.2007
RB.III.
20
20/2007
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.02.2007
RB.II.
21
21/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku, Obr 1 miasta Barlinka.
15.02.2007
RB.I.
22
22/2007
Wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku
22.02.2007
RO.I.
23
23/2007
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej
22.02.2007
RB.II.
24
24/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego
22.02.2007
RB.IV.
25
25/2007
Układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 207 rok
01.03.2007
RF.I.
26
26/2007
Upoważnienia gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami
01.03.2007
RF.I.
27
27/2007
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
01.03.2007
RO
28
28/2007
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r. zadań publicznych
01.03.2007
RO
29
29/2007
Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku
01.03.2007
RO.I.
30
30/2007
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
09.03.2007
RB.II.
31
31/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
15.03.2007
RB.V.
32
32/2007
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącej przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.
15.03.2007
RB.II.
33
33/2007
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
15.03.2007
RB.IV.
34
34/2007
Uchylenia Uchwały nr 9/96/110 Zarządu Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie wyodrębnienia części lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy na lokale socjalne.
22.03.2007
RB.III.
35
35/2007
Powołania Komisji Przetargowej na przetarg nieograniczony na wykonanie usług geodezyjnych w latach 2007-2008.
22.03.2007
RB.II.
36
36/2007
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2007 rok.
30.03.2007
RF.I.
37
37/2007
Norm przydziału dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barlinku środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz herbaty.
29.03.2007
RO.V.
38
38/2007
Zmian budżetu Gminy Barlinek na 2007 rok.
30.03.2007
RF.I.
39
39/2007
Poręczenia kredytu
05.04.07
RF.I.
40
40/2007
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
05.04.07
RGM.III.
41
41/2007
Poręczenia finansowego
05.04.2007
RF.I.
42
42/2007
Ustalenia podstawy do naliczania nagrody z funduszu nagród w 2007 roku.
12.04.2007
RF.I.
43
43/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika nieruchomości sąsiedniej, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka.
12.04.2007
RG.V.
44
44/2007
Uchwalenia preliminarza wydatków ze środków przewidzianych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
05.04.2007
OPS
45
45/2007
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej.
12.04.2007
RGM.II.
46
46/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obrębie 1 miasta Barlinek.
19.04.2007
RGM.IV.
47
47/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Dziedzice działka nr 257, gm. Barlinek
19.04.2007
RG.IV.
48
48/2007
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2007 rok.
30.04.2007
RF.I.
49
49/2007
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2007 rok.
30.04.2007
RF.I.
50
50/2007
Przeprowadzenia postępowania sprawdzającego
26.04.2007
sekretarz
51
51/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka
08.05.2007
RGM.IV.
52
52/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Barlinku przy ul. Sportowej
26.04.2007
RG.IV.
53
53/2007
Procedury zlecania zadań publicznych Gminy Barlinek w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
10.05.2007
RO.
54
54/2007
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2007 roku zadań publicznych.
10.05.2007
RO.
55
55/2007
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej
11.05.2007
RGM.II.
56
56/2007
Zmiana zarządzenia w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
11.05.2007
RGM.II.
57
57/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Dziedzicach, gm. Barlinek
10.05.2007
RGM.IV.
58
58/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka
10.05.2007
RGM.IV.
59
59/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka
10.05.2007
RGM.IV.
60
60/2007
Powołania Rady Sportu w Gminie Barlinek, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania
24.05.2007
RO.I.
61
61/2007
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2007 rok
31.05.2007
RF.I.
62
62/2007
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2007 rok
31.05.2007
RF.I.
63
63/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, dz. nr 432/2 obr. 2 m. Barlinka
31.05.2007
RGM.IV.
64
64/2007
Poręczenia kredytu
06.06.2007
RF.I.
65
65/2007
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
13.06.2007
RGM.II.
66
66/2007
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadań publicznych
21.06.2007
RO.I.
67
67/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
21.06.2007
RGM.IV.
68
68/2007
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2007 rok.
29.06.2007
RF.I.
69
69/2007
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2007 rok
29.06.2007
RF.I.
70
70/2007
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej.
05.07.2007
RGM.II.
71
71/2007
Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 05.07.2007
RGM.II.
72
72/2007
Poręczenia finansowego
26.07.2007
RF.I.
73
73/2007
Zmian budżetu Gminy Barlinek na 2007 rok
31.07.2007
RF.I.
74
74/2007
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2007 rok
31.07.2007
RF.I.
75
75/2007
Zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych
31.07.2007
RF.I.
76
76/2007
Zbycia w trybie bezpretargowym działek gruntu położonych w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości
02.08.2007
RG.IV.
77
77/2007
Zbycia w trybie bezprzetargowym działek gruntu położonych w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości
02.08.2007
RG.IV.
78
78/2007
Zbycia w trybie bezprzetargowym działek gruntu położonych w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
02.08.2007
RG.IV.
79
79/2007
Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek na okres 3 lat.
09.08.2007
RGM.I.
Zarządzenie traci moc podjętym nowym w dniu 24.08.2007 roku zarządzeniem Nr 86/2007
80
80/2007
Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
16.08.2007
Sekretarz
81
81/2007
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Barlinek w drodze bezprzetargowej.
09.08.2007
RGM.II.
82
82/2007
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
09.08.2007
RGM.II.
83
83/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. 2 m. Barlinka
16.08.2007
RGM.IV.
84
84/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Żeliwach w Obr. Jarząbki
23.08.2007
RGM.IV.
85
85/2007
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej
23.08.2007
RGM.II.
86
86/2007
Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek na okres 3 lat.
24.08.2007
RGM.I.
Zarządzenie Nr 79/2007 z dnia 09.08.2007 traci moc
87
87/2007
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2007 rok
31.08.2007
RF.I.
88
88/2007
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2007 rok
31.08.2007
RF.I.
89
89/2007
Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Wodnej na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości
30.08.2007
RG.IV.
90
90/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w Obr. Okunie gm. Barlinek
30.08.2007
RGM.IV.
91
91/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w Obr. 1 m. Barlinka
30.08.2007
RGM.IV.
92
92/2007
Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
30.08.2007.
RGM.II.
93
93/2007
Zamiany nieruchomości gruntowych Obr. 1 Gminy Barlinek
30.08.2007
RG.IV.
94
94/2007
-------------------------------------------
---------------
Pod nr 97/2007
95
95/2007
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
06.09.2007
RGM.II.
96
96/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Podwale
13.09.2007
RG.IV.
97
97/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku, nr ewidencyjny działki nr 531/2
13.09.2007
RG.IV.
98
98/2007
Zmieniające zarządzenie nr 3/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dn. 11.01.2006 r. w spr. ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek administrowanych przez Spółki z o.o., którym jedynym wspólnikiem jest Gmina Barlinek
13.09.2007
RGM
99
99/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. 2 m. Barlinka, przy ul. Młyn Leśny
13.09.2007
RGM.IV.
100
100/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. 1 m. Barlinka.
13.09.2007
RGM.IV.
101
101/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w Obr. 2 m. Barlinek, przy ul. Bocznej
13.09.2007
RGM.IV.
102
102/2007
Udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Aperto Porto w Osinie
31.08.2007
RF.I.
103
103/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obrębie Okunie gm.Barlinek
 20.09.2007
RGM.IV.
104
104/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obrębie Łubianka gm.Barlinek
 20.09.2007
RGM.IV
105
105/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Przemysłowej.
20.08.2007
RGM.IV.
106
106/2007
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w Barlinku przy ul. Ogrodowej.
20.08.2007

RGM.IV.

107
107/2007
Powołania składu obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 21.10.2007 rok

27.09.2007

RO.

108

108/2007

Powołania operatorów obsługi informatycznej OKW w wyborach parlamentarnych, zarządzonych na dzień 21.10.2007 rok.

27.09.2007

RO.

109

109/2007

Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2007 rok

28.09.2007

RF.I.

110

110/2007

Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2007 r.

28.09.2007

RF.I.

111

111/2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w Obr. 2 m. Barlinek, przy ul. Jeziornej

20.09.2007

RGM.VI.

112

112/2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w Obr. 2 m. Barlinek,przy ul. Gorzowskiej

04.10.2007

RGM.VI.

113

113/2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Mostkowie

04.10.2007

RG.IV.

114

114/2007

Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 

20.09.2007

OC

115

115/2007

Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek w drodze bezprzetargowej

11.10.2007

RGM.II.

116

116/2007

Nabycia nieruchomości gruntowych
 

11.10.2007

RG.II.

117

117/2007

Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek w drodze bezprzetargowej.

18.10.2007

RGM.II.

118

118/2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Barlinku przy ul. Górnej.

18.10.2007

RG.IV.

119

119/2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w Obr. 2 m. Barlinek przy ul. Bocznej

18.10.2007

RGM.VI.

120

120/2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w Obr.2 m. Barlinek, przy ul. Bocznej.

18.10.2007

RGM.VI.

121

121/2007

Wydzielenia lokali z części mieszkalnego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.

25.10.2007

RGM.III.

122

122/2007

Powołania Jednostki Przygotowania Projektu budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych w zlewni Jeziora Miedwie - obszar

18.10.2007

RI.I.

123

123/2007

Zmian budżetu Gminy Barlinek na 2007 rok. 

31.10.2007 

RF.I. 

124

124/2007

Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2007 rok. 

 31.10.2007

RF.I. 

125

125/2007

Przedłożenia Radzie Miejskiej w Barlinku projektu budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok. 

 08.11.2007

 RF.I.

126

126/2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w Obr. 2 m. Barlinek, przy ul. Gorzowskiej.  

 08.11.2007

 

RGM.IV. 

127

127/2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w Obr. Swadzim gm. Barlinek. 

 08.11.2007

 

 RGM.IV.

128

128/2007

Przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Gminy Barlinek eksploatowanego przez Spółkę Wodną "Płonia" w Barlinku.

14.11.2007 

RGM.III. 

129

129/2007

Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

16.11.2007 

 RGM.II.

130

130/2007

Poręczenia kredytu dla Barlineckiego Ośrodka Kultury w Barlinku.

22.11.2007

RF.I.

131

131/2007

Zmian budżetu Miasta i Gminy na 2007 rok

30.11.2007 

RF.I. 

132

132/2007

Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2007 rok

30.11.2007 

RF.I. 

133

133/2007

Waloryzacji czynszu z tyt. dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek na okres do 3 lat 

29.11.2007 

 RGM.IV.

134

134/2007

Uchylenia Zarządzenia nr 52/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 25 maja 2005 r. w spr. wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne 

13.12.2007 

RGM.III. 

135

135/2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w Obr. Moczkowo przy ul. Gorzowskiej 

14.12.2007 

RGM.IV. 

136

136/2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 48 przeznaczonej do sprzedaży 

13.12.2007 

RGM.IV. 

137

137/2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku przy ul. Pełczyckiej 

13.12.2007 

RGM.IV. 

138

138/2007

Przeprowadzenia likwidacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Barlinku. 

13.12.2007 

Sekretarz 

139

139/2007

Przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów Miasta i Gminy Barlinek

21.12.2007 

Skarbnik 

140

140/2007

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2007 rok

31.12.2007

Skarbnik

141

141/2007

Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2007 rok

31.12.2007

Skarbnik

142

142/2007

Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Matejki na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości

20.12.2007

RGM.IV.

143

143/2007

Zbycia w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonych w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości. 20.12.2007

RGM.IV.

 
 

Ilość odwiedzin: 11077
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2007
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek wydanych w 2007 roku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-01-22 11:23:37
Data udostępnienia informacji: 2007-01-22 11:23:37
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 08:39:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner