logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


ORGANA WŁADZY > Sekretarz

 

 

 

Ewa Hinc-Dziedziela

Sekretarz Barlinka

   

 KONTAKT:

 

Telefon   +48 95 746-55-44

 

Fax   +48 95 746-17-04

 

Email   umig@barlinek.pl

               

WWW   www.barlinek.pl

SEKRETARZ BARLINKA

Zadania i kompetencje Sekretarza:

1) Wykonuje w imieniu Burmistrza funkcje kierownika administracyjnego Urzędu i w tym zakresie:

 • opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeby,
 • opracowuje zakresy czynności dla kierowników referatów,
 • sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
 • prezentuje nowoprzyjętych pracowników,
 • prowadzi sprawy kadrowe, gospodarkę etatami oraz funduszem płac Urzędu,
 • rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,
 • prowadzi sprawy osobowe kierowników jednostek podporządkowanych,
 • dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu,
 • dba o wygląd budynku i jego otoczenia,
 • planuje koszty utrzymania Urzędu i rozlicza się z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy,
 • wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Burmistrza,

2) Współpracuje z Radą i nadzoruje pracę Biura Rady; jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji.

3) Prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz książkę kontroli.

4) Przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy.

5) Nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady.

6) Prowadzi sprawy Gminy powierzone przez Burmistrza

7) Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Referatu Ogólnoorganizacyjnego

8) Nadzór nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych w Gminie:

 • BOK
 • OPS 

Ilość odwiedzin: 57711
Nazwa dokumentu: Sekretarz
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-10-17 10:25:00
Data udostępnienia informacji: 2011-10-17 10:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 11:28:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner