logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Przetargi i ogłoszenia
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie - Prognoza Oddziaływania na Środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021"
   minus Obwieszczenie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151, odc. Łubianka – granica województwa, na dz. nr 200, 593 obręb Łubianka gm. Barlinek
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia Moczkowo ul. Prosta - Dzikówko - decyzja Nr 14/14
   minus Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV w m. Osina - decyzja Nr 15/14
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Kinice - wszczęcie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Sumiak - wszczęcie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Moczkowie - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Moczkowie - zmiana decyzji o licp Nr 16/14
   minus Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - decyzja Nr 2/15
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Krzynce - decyzja Nr 10/15
   minus Obwieszczenie - przystosowanie sieci dystrybucyjnej do poboru większej mocy przez zakład produkcyjny przy ul. Fabrycznej w Barlinku
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej o śr. 90-110 mm wraz z przyłączami o średnicy 32 mm na dz. gruntu nr: 29/2 obr. Moczkowo gm. Barlinek oraz 127/1, 125/1, 120 obręb Dzikówko
   minus Obwieszczenie - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w m. Barlinek - wszczęcie postępowania
   minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek
   minus Obwieszczenie - budowa stacji uzdatniania wody w Mostkowie - decyzja Nr 18/10
   minus Obwieszczenie - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w miejscowości Barlinek na działce 580/2 obręb 1 Barlinek
   minus Obwieszczenie - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w miejscowości Barlinek na działce nr ewid. 580/2 obręb Barlinek 1 - wydanie decyzji o ustal. lokalizacji
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w ulicy Źródlanej w Moczkowie - decyzja licp Nr 3/17
   minus Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Pogodnej w Moczkowie - decyzja licp Nr 4/17
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Źródlanej w Moczkowie
   minus Obwieszczenie - budowa przebudowa gazociągu n/c dn 100 przy ul. Ogrodowej i Zielnej w Barlinku - decyzja licp Nr 28/17
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
minus Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
minus Poradnik prawny
minus Rzecznik Praw Pacjenta
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Obwieszczenia

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie - Prognoza Oddziaływania na Środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021"
Obwieszczenie - Prognoza Oddziaływania na Środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021"
2. Obwieszczenie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151, odc. Łubianka – granica województwa, na dz. nr 200, 593 obręb Łubianka gm. Barlinek
Obwieszczenie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151, odc. Łubianka – granica województwa, na dz. nr 200, 593 obręb Łubianka gm. Barlinek
3. Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia Moczkowo ul. Prosta - Dzikówko - decyzja Nr 14/14
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia Moczkowo ul. Prosta - Dzikówko - decyzja Nr 14/14
4. Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV w m. Osina - decyzja Nr 15/14
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV w m. Osina - decyzja Nr 15/14
5. Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Kinice - wszczęcie postępowania
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Kinice - wszczęcie postępowania
6. Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Sumiak - wszczęcie postępowania
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Sumiak - wszczęcie postępowania
7. Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Moczkowie - zakończenie postępowania
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Moczkowie - zakończenie postępowania
8. Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Moczkowie - zmiana decyzji o licp Nr 16/14
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Moczkowie - zmiana decyzji o licp Nr 16/14
9. Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - decyzja Nr 2/15
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - decyzja Nr 2/15
10. Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Krzynce - decyzja Nr 10/15
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Krzynce - decyzja Nr 10/15
11. Obwieszczenie - przystosowanie sieci dystrybucyjnej do poboru większej mocy przez zakład produkcyjny przy ul. Fabrycznej w Barlinku
Obwieszczenie - przystosowanie sieci dystrybucyjnej do poboru większej mocy przez zakład produkcyjny przy ul. Fabrycznej w Barlinku
12. Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie
13. Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej o śr. 90-110 mm wraz z przyłączami o średnicy 32 mm na dz. gruntu nr: 29/2 obr. Moczkowo gm. Barlinek oraz 127/1, 125/1, 120 obręb Dzikówko
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej o śr. 90-110 mm wraz z przyłączami o średnicy 32 mm na dz. gruntu nr: 29/2 obr. Moczkowo gm. Barlinek oraz 127/1, 125/1, 120 obręb Dzikówko
14. Obwieszczenie - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w m. Barlinek - wszczęcie postępowania
Obwieszczenie - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w m. Barlinek - wszczęcie postępowania
15. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek
16. Obwieszczenie - budowa stacji uzdatniania wody w Mostkowie - decyzja Nr 18/10
Obwieszczenie - budowa stacji uzdatniania wody w Mostkowie - decyzja Nr 18/10
17. Obwieszczenie - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w miejscowości Barlinek na działce 580/2 obręb 1 Barlinek
Obwieszczenie - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w miejscowości Barlinek na działce 580/2 obręb 1 Barlinek
18. Obwieszczenie - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w miejscowości Barlinek na działce nr ewid. 580/2 obręb Barlinek 1 - wydanie decyzji o ustal. lokalizacji
Obwieszczenie - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w miejscowości Barlinek na działce nr ewid. 580/2 obręb Barlinek 1 - wydanie decyzji o ustal. lokalizacji
19. Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w ulicy Źródlanej w Moczkowie - decyzja licp Nr 3/17
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w ulicy Źródlanej w Moczkowie - decyzja licp Nr 3/17
20. Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Pogodnej w Moczkowie - decyzja licp Nr 4/17
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Pogodnej w Moczkowie - decyzja licp Nr 4/17
21. Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Źródlanej w Moczkowie
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Źródlanej w Moczkowie
22. Obwieszczenie - budowa przebudowa gazociągu n/c dn 100 przy ul. Ogrodowej i Zielnej w Barlinku - decyzja licp Nr 28/17
Obwieszczenie - budowa przebudowa gazociągu n/c dn 100 przy ul. Ogrodowej i Zielnej w Barlinku - decyzja licp Nr 28/17

Ilość odwiedzin: 111856
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-09-15 09:15:00
Data udostępnienia informacji: 2009-09-15 09:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-19 12:38:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner