logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na przedszkole niepubliczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
   minus Obwieszczenie - rozbudowa hali produkcyjnej położonej na terenie działki nr 159 obręb 1 Barlinek, gmina Barlinek
   minus Obwieszczenie - budowa sieci energetycznej zasilania ogródków działkowych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniach indywidualnych w obwodzie łowieckim nr 265
   minus Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 257
   minus Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa szpitala przy ul. Szpitalnej 10 w Barlinku - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 267
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn-40 PE przy ul. Źródlanej w Moczkowie - decyzja licp Nr 1/19
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 63 PE przy ul. Poziomkowej w Barlinku - decyzja licp Nr 2/19
   minus Obwieszczenie - budowa hali wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną, na terenie zakładu Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku, na dz. nr 200/23, 197, 200/40, 2134, 200/42 ob
   minus Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa, w tym w formie łącznika, budynków bloków „D” i „B” szpitala przy ul. Szpitalnej 10 w Barlinku - decyzja Nr 3/19
   minus Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrętowej w Barlinku i Owocowej w Ożarze na terenie części działki o nr ewid. 148 obr. 1 m. Barlinek i działek o nr ewid. 163, 236/12, 219
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku na terenie działek o nr ewid. 168 i 167 obr. 1 m. Barlinek i działki o nr ewid. 55 obr. Dzikówko
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Obwieszczenia

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na przedszkole niepubliczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Obwieszczenie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na przedszkole niepubliczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
2. Obwieszczenie - rozbudowa hali produkcyjnej położonej na terenie działki nr 159 obręb 1 Barlinek, gmina Barlinek
Obwieszczenie - rozbudowa hali produkcyjnej położonej na terenie działki nr 159 obręb 1 Barlinek, gmina Barlinek
3. Obwieszczenie - budowa sieci energetycznej zasilania ogródków działkowych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - zakończenie postępowania
Obwieszczenie - budowa sieci energetycznej zasilania ogródków działkowych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - zakończenie postępowania
4. Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniach indywidualnych w obwodzie łowieckim nr 265
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniach indywidualnych w obwodzie łowieckim nr 265
5. Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 257
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 257
6. Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa szpitala przy ul. Szpitalnej 10 w Barlinku - zakończenie postępowania
Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa szpitala przy ul. Szpitalnej 10 w Barlinku - zakończenie postępowania
7. Obwieszczenie w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 267
Obwieszczenie w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 267
8. Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn-40 PE przy ul. Źródlanej w Moczkowie - decyzja licp Nr 1/19
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn-40 PE przy ul. Źródlanej w Moczkowie - decyzja licp Nr 1/19
9. Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 63 PE przy ul. Poziomkowej w Barlinku - decyzja licp Nr 2/19
Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 63 PE przy ul. Poziomkowej w Barlinku - decyzja licp Nr 2/19
10. Obwieszczenie - budowa hali wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną, na terenie zakładu Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku, na dz. nr 200/23, 197, 200/40, 2134, 200/42 ob
Obwieszczenie - budowa hali wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną, na terenie zakładu Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku, na dz. nr 200/23, 197, 200/40, 2134, 200/42 ob
11. Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa, w tym w formie łącznika, budynków bloków „D” i „B” szpitala przy ul. Szpitalnej 10 w Barlinku - decyzja Nr 3/19
Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa, w tym w formie łącznika, budynków bloków „D” i „B” szpitala przy ul. Szpitalnej 10 w Barlinku - decyzja Nr 3/19
12. Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrętowej w Barlinku i Owocowej w Ożarze na terenie części działki o nr ewid. 148 obr. 1 m. Barlinek i działek o nr ewid. 163, 236/12, 219
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrętowej w Barlinku i Owocowej w Ożarze na terenie części działki o nr ewid. 148 obr. 1 m. Barlinek i działek o nr ewid. 163, 236/12, 219
13. Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku na terenie działek o nr ewid. 168 i 167 obr. 1 m. Barlinek i działki o nr ewid. 55 obr. Dzikówko
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku na terenie działek o nr ewid. 168 i 167 obr. 1 m. Barlinek i działki o nr ewid. 55 obr. Dzikówko

Ilość odwiedzin: 119676
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-09-15 09:15:00
Data udostępnienia informacji: 2009-09-15 09:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-19 12:38:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner