logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Obwieszczenia

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na przedszkole niepubliczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Obwieszczenie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na przedszkole niepubliczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
2. Obwieszczenie - rozbudowa hali produkcyjnej położonej na terenie działki nr 159 obręb 1 Barlinek, gmina Barlinek
Obwieszczenie - rozbudowa hali produkcyjnej położonej na terenie działki nr 159 obręb 1 Barlinek, gmina Barlinek
3. Obwieszczenie - budowa sieci energetycznej zasilania ogródków działkowych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - zakończenie postępowania
Obwieszczenie - budowa sieci energetycznej zasilania ogródków działkowych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - zakończenie postępowania
4. Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniach indywidualnych w obwodzie łowieckim nr 265
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniach indywidualnych w obwodzie łowieckim nr 265
5. Obwieszczenie w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 267
Obwieszczenie w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 267
6. Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Jarząbki
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Jarząbki
7. Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Krzynka
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Krzynka
8. Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Moczkowo
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Moczkowo
9. Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Płonno
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Płonno
10. Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Stara Dziedzina
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Stara Dziedzina
11. Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Strąpie
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Strąpie
12. Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Swadzim
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Swadzim
13. Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Żydowo
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Żydowo
14. Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowego wraz z infrastrukturą techn. i zagospodarowaniem przy ul. Wspólnej w Moczkowie - wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowego wraz z infrastrukturą techn. i zagospodarowaniem przy ul. Wspólnej w Moczkowie - wydanie decyzji o warunkach zabudowy
15. Obwieszczenie - rozbudowa budynku usługowego handlowego przy ul. 31-go Stycznia 21 w Barlinku - wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy Nr 27/08
Obwieszczenie - rozbudowa budynku usługowego handlowego przy ul. 31-go Stycznia 21 w Barlinku - wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy Nr 27/08
16. Obwieszczenie - budowa budynku usługowo - handl. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. 31-go Stycznia w Barlinku - wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy
Obwieszczenie - budowa budynku usługowo - handl. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. 31-go Stycznia w Barlinku - wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy
17. Projekt uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Barlinek w 2019 roku
Projekt uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Barlinek w 2019 roku
18. Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE przy ul. Źródlanej w Moczkowie - zakończenie postepowania
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE przy ul. Źródlanej w Moczkowie
19. Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE przy ulicy Sportowej i Uklejowej w Barlinku - zakończenie postępowania
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE przy ulicy Sportowej i Uklejowej w Barlinku - zakończenie postępowania
20. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości "Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na lata 2018 - 2027"
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości "Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na lata 2018 - 2027"
21. Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - wszczęcie postępowania
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - wszczęcie postępowania
22. Obwieszczenie - przebudowa linii napowietrznej SN 15kV Barlinek - Osina
Obwieszczenie - przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Barlinek - Osina
23. Obwieszczenie - zagospodarowanie terenu placu publicznego pomiędzy ulicami Szewską, Niepodległości, Sądowoą w Barlinku - wszczęcie postępowania
Obwieszczenie - zagospodarowanie terenu placu publicznego pomiędzy ulicami Szewską, Niepodległości, Sądową w Barlinku - wszczęcie postępowania

Ilość odwiedzin: 121153
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-09-15 09:15:00
Data udostępnienia informacji: 2009-09-15 09:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-19 12:38:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner