logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
minus Rejestry i ewidencje
   plus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Referat Ogólnoorganizacyjny
 • Rejestr Uchwał Rady Miejskiej
 • Rejestr wniosków Radnych i mieszkańców zgłoszonych na Sesji Rady Miejskiej
 • Rejestr wniosków Radnych zgłaszanych na posiedzeniach Komisji
  Rady Miejskiej
 • Spis Spraw – korespondencja
 • Rejestr osób odznaczonych medalem "Za zasługi dla Barlinka"
 • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
 • Ewidencja czasu pracy
 • Rejestr Zarządzeń Burmistrza Barlinka
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr korespondencji wpływającej do Urzędu Miejskiego

 

Urząd Stanu Cywilnego
 • Księgi urodzeń za lata 1945-2003
 • Księgi małżeństw za lata 1945-2003
 • Księgi zgonów za lata 1945-2003
 • Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych PESEL
 • Rejestracja zameldowania na pobyt stały
 • Rejestracja zameldowania na pobyt czasowy ponad 2 miesiące
 • Rejestracja zameldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy
 • Rejestracja zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemców
 • Rejestracja wymeldowania z pobytu stałego
 • Rejestracja wymeldowania z pobytu czasowego ponad 2 miesiące
 • Rejestracja wymeldowania z pobytu czasowego do 2 miesięcy
 • Rejestracja zameldowania o urodzeniu dziecka
 • Rejestracja zameldowania o zmianie stanu cywilnego, nazwisk, imion
 • Rejestracja zameldowania o zgonie osoby
 • Prowadzenia stałego rejestru wyborców
 • Statystyki ludności

 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
 • Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę
 • Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Wykaz obowiązujących, miejscowych planów zagospodarowania
  przestrzennego
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 • Rejestr dróg gminnych

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami
 • Gminna ewidencja zabytków
 • Gminna ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • Rejestr - wykaz osób zakwalifikowanych do najmu
 • Rejestr wyroków sądowych nakazujących eksmisję
 • Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

 

Refera Finansowo - Budżetowy
 • Ewidencja podatkowa nieruchomości
 • Ewidencja podatników
 • Rejestr decyzji podatkowych
 • Rejest podań w sprawie ulg i zwolnień należności podatkowych i niepodatkowych
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
 • Ewidencja wystawionych upomnień i wezwań
 • Ewidencja tytułów wykonawczych
 • Rejestr sprzedaży towarów i usług objętych stawką VAT
 • Rejestr zakupu towarów i usług objętych stawką VAT

 

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 • Ewidencja TAXI
 • Rejestr korespondencji dotyczący:
  • działalności gospodarczej
  • zezwoleń i sprzedaży alkoholu
  • przewozów – transportu
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Nazwa dokumentu: Rejestry i ewidencje
Skrócony opis: Rejestry i ewidencje
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-11-13 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2008-11-13 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-08 13:47:33

Wersja do wydruku...

corner   corner