logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   minus Uchwały 2008
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej
      minus XXIV Sesja Rady Miejskiej
         minus Uchwała Nr XXIV/306/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
         minus Uchwała Nr XXIV/307/2008 uchylającą uchwałę w sprawie zasad zbywania nieruchomości gruntowych, stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz właścicieli lokali
         minus Uchwała Nr XXIV/308/2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych
         minus Uchwała Nr XXIV/309/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu ozn. w ewidencji gruntów nr 205/7 o pow. 0,0026 ha obręb Barlinek
         minus Uchwała Nr XXIV/310/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu ozn. w ewidencji gruntów nr 205/12 o pow. 0,0452 ha obręb Barlinek
         minus Uchwała Nr XXIV/311/2008 w sprawie zgody na wydzierżawienie na czas nieozn. nieruchomości gruntowej o nr 118/18 o pow. 12m2 w Barlinku
         minus Uchwała Nr XXIV/312/2008 w sprawie zgody na wydzierżawienie na czas nieozn. nieruchomości gruntowej o nr 386/2 o pow. 300m2 w Barlinku
         minus Uchwała Nr XXIV/313/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
         minus Uchwała Nr XXIV/314/2008 w sprawie przystąpienia gminy Barlinek do Eurodystryktu Oderland-Nadodrze
         minus Uchwała Nr XXIV/315/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieozn. w związku z obciążeniem nieruchomości ozn. nr 53/21 położonej w Mostkowie
         minus Uchwała Nr XXIV/316/2008 w sprawie zgody na wydzierżawienie na okres pow. 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej ozn. nr 254/6 położonej w Dziedzicach
         minus Uchwała Nr XXIV/317/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Bolesławowi Bortnowskiemu
         minus Uchwała Nr XXIV/318/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Leuschner Erhard
         minus Uchwała Nr XXIV/319/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Jerzemu Gumiennemu
         minus Uchwała Nr XXIV/320/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Zbigniewowi Kosińskiemu
         minus Uchwała Nr XXIV/321/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Barbarze Milewicz
         minus Uchwała Nr XXIV/322/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Józefowi Wawrzyniakowi
         minus Uchwała Nr XXIV/323/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Halinie Zwiech
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XXIV/306/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
2. Uchwała Nr XXIV/307/2008 uchylającą uchwałę w sprawie zasad zbywania nieruchomości gruntowych, stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz właścicieli lokali
3. Uchwała Nr XXIV/308/2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych
4. Uchwała Nr XXIV/309/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu ozn. w ewidencji gruntów nr 205/7 o pow. 0,0026 ha obręb Barlinek
5. Uchwała Nr XXIV/310/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu ozn. w ewidencji gruntów nr 205/12 o pow. 0,0452 ha obręb Barlinek
6. Uchwała Nr XXIV/311/2008 w sprawie zgody na wydzierżawienie na czas nieozn. nieruchomości gruntowej o nr 118/18 o pow. 12m2 w Barlinku
7. Uchwała Nr XXIV/312/2008 w sprawie zgody na wydzierżawienie na czas nieozn. nieruchomości gruntowej o nr 386/2 o pow. 300m2 w Barlinku
8. Uchwała Nr XXIV/313/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
9. Uchwała Nr XXIV/314/2008 w sprawie przystąpienia gminy Barlinek do Eurodystryktu Oderland-Nadodrze
10. Uchwała Nr XXIV/315/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieozn. w związku z obciążeniem nieruchomości ozn. nr 53/21 położonej w Mostkowie
11. Uchwała Nr XXIV/316/2008 w sprawie zgody na wydzierżawienie na okres pow. 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej ozn. nr 254/6 położonej w Dziedzicach
12. Uchwała Nr XXIV/317/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Bolesławowi Bortnowskiemu
13. Uchwała Nr XXIV/318/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Leuschner Erhard
14. Uchwała Nr XXIV/319/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Jerzemu Gumiennemu
15. Uchwała Nr XXIV/320/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Zbigniewowi Kosińskiemu
16. Uchwała Nr XXIV/321/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Barbarze Milewicz
17. Uchwała Nr XXIV/322/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Józefowi Wawrzyniakowi
18. Uchwała Nr XXIV/323/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Halinie Zwiech

Ilość odwiedzin: 3780
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podworska
Data wytworzenia informacji: 2008-07-01 12:13:18
Data udostępnienia informacji: 2008-07-01 12:13:18
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-01 12:14:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner