logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   minus Uchwały 2008
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XXVI Sesja Rady Miejskiej
         minus Uchwała Nr XXVI/324/2008 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek"
         minus Uchwała Nr XXVI/325/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
         minus Uchwała Nr XXVI/326/2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
         minus Uchwała Nr XXVI/327/2008 w sprawie opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu lub żłobku
         minus Uchwała Nr XXVI/328/2008 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/329/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/330/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/331/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/332/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/333/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/334/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/335/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu
         minus Uchwała Nr XXVI/336/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu
         minus Uchwała Nr XXVI/337/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Ogrodowej stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/338/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu położonych w miejscowości Strąpie gm. Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/339/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Górnej stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/340/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w miejscowości Żelice gm. Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/341/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Gorzowskiej stanowiących własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/342/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Moniuszki stanowiących własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/343/2008 w sprawie użyczenia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy
         minus Uchwała Nr XXVI/344/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/345/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/346/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/347/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/348/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres pow. 3 lat w trybie bezprzetargowym w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/349/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/350/2008 w sprawie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej
         minus Uchwała Nr XXVI/351/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barlinka
         minus Uchwała Nr XXVI/352/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Barlinku
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XXVI/324/2008 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek"
2. Uchwała Nr XXVI/325/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
3. Uchwała Nr XXVI/326/2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
4. Uchwała Nr XXVI/327/2008 w sprawie opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu lub żłobku
5. Uchwała Nr XXVI/328/2008 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Barlinek
6. Uchwała Nr XXVI/329/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej stanowiącej własność Gminy Barlinek
Zbycie działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 246/21 o pow. 0,0140 ha, położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej
7. Uchwała Nr XXVI/330/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
Zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 566/3
8. Uchwała Nr XXVI/331/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
Zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 566/3
9. Uchwała Nr XXVI/332/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
Zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 566/3
10. Uchwała Nr XXVI/333/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
Zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 566/3
11. Uchwała Nr XXVI/334/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
Zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 566/3
12. Uchwała Nr XXVI/335/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu
Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu, ozn. nr 277/4 o pow. 0,1408 ha położonej w Barlinku przy ul. Moniuszki
13. Uchwała Nr XXVI/336/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu
Sprzedaż działki gruntu, ozn. nr 33 o pow. 0,0900 ha obręb Krzynka, w drodze przetargu ustnego ograniczonego
14. Uchwała Nr XXVI/337/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Ogrodowej stanowiącej własność Gminy Barlinek
Zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Ogrodowej na działce ozn. nr 38, w drodze bezprzetargowej
15. Uchwała Nr XXVI/338/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu położonych w miejscowości Strąpie gm. Barlinek
Nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Barlinek od Agencji Nieruchomości Rolnych działek gruntu położonych we wsi Strąpie
16. Uchwała Nr XXVI/339/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Górnej stanowiącej własność Gminy Barlinek
Zbycie działki gruntu ozn. nr 794/12 o pow. 0,0004 ha, położonej w Barlinku przy ul. Górnej w drodze bezprzetargowej
17. Uchwała Nr XXVI/340/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w miejscowości Żelice gm. Barlinek
Sprzedaż nieruchomości ozn. działką nr 177/4 o pow. 0,1300 ha położonej we wsi Żelice gm. Barlinek w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
18. Uchwała Nr XXVI/341/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Gorzowskiej stanowiących własność Gminy Barlinek
Zbycie działek gruntu ozn. nr 246/19 o pow. 0,0022 ha, nr 246/20 o pow. 0,0067 ha i nr 246/4 o pow. 0,0072 ha, położonych w Barlinku przy ul. Gorzowskiej w drodze bezprzetargowej
19. Uchwała Nr XXVI/342/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Moniuszki stanowiących własność Gminy Barlinek
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Moniuszki
20. Uchwała Nr XXVI/343/2008 w sprawie użyczenia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Oddanie w użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas nieozn. nieruchomości gruntowych - zabudowanych, ozn. nr 7/8 i nr 8/5 o łącznej pow. 6,5496 ha, położonych w obrębie Mostkowo
21. Uchwała Nr XXVI/344/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej ozn. nr 114/17 o pow. 327 m2
22. Uchwała Nr XXVI/345/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Wydzierżawienie na czas nieozn. w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych ozn. nr 233/4 i nr 232 o łącznej pow. 44,94 m2, położonych w Barlinku przy ul. Armii Krajowej
23. Uchwała Nr XXVI/346/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Wydzierżawienie na czas nieozn. w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, ozn. nr 291/2 o pow. 18,00 m2, położonej w Barlinku
24. Uchwała Nr XXVI/347/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Wydzierżawienie na czas nieozn. w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, ozn. nr 566/3 o pow. 27,50 m2, położonej w Barlinku przy ul. Bocznej
25. Uchwała Nr XXVI/348/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres pow. 3 lat w trybie bezprzetargowym w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym w związku z obciążeniem części nieruchomości gruntowej ozn. nr 206/7, 269/3, 2121/1 położonymi w Barlinku
26. Uchwała Nr XXVI/349/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Wydzierżawienie na czas nieozn. w trybie przetargu nieograniczonego część nieruchomości gruntowej - zabudowanej, ozn. nr 134/7 o pow. 181,73 m2, położonej w Barlinku przy ul. Niepodległości 1
27. Uchwała Nr XXVI/350/2008 w sprawie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej
28. Uchwała Nr XXVI/351/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barlinka
29. Uchwała Nr XXVI/352/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Barlinku
Nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Barlinek od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej, ozn. nr 729/3

Ilość odwiedzin: 4594
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podworska
Data wytworzenia informacji: 2008-09-10 08:31:58
Data udostępnienia informacji: 2008-09-10 08:31:58
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-10 08:32:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner