logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   minus Uchwały 2008
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej
      minus XXVII Sesja Rady Miejskiej
         minus Uchwała Nr XXVII/353/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
         minus Uchwała Nr XXVII/354/2008 w sprawie zabezpieczenia długoterminowego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
         minus Uchwała Nr XXVII/355/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVII/356/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVII/357/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVII/358/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVII/359/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVII/360/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVII/361/2008 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVII/362/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu
         minus Uchwała Nr XXVII/363/2008 w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
         minus Uchwała Nr XXVII/364/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”
         minus Uchwała Nr XXVII/365/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”
      plus XXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XXVII/353/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
2. Uchwała Nr XXVII/354/2008 w sprawie zabezpieczenia długoterminowego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
3. Uchwała Nr XXVII/355/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Wydzierżawienie na czas nieozn. w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, ozn. działką nr 11 o pow. 385,03 m2, położonej w obrębie 2 miasta Barlinek
4. Uchwała Nr XXVII/356/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Wydzierżawienie na czas nieozn. w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, ozn. działką nr 49/24 o pow. 156,00 m2, położonej w obrębie 2 miasta Barlinek
5. Uchwała Nr XXVII/357/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Wydzierżawienie na czas nieozn. w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, ozn. działką nr 515 o pow. 106,00 m2, położonej w obrębie 1 miasta Barlinek
6. Uchwała Nr XXVII/358/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Wydzierżawienie na czas nieozn. w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, ozn. działką nr 676/4 o pow. 300 m2, położonej w obrębie 1 miasta Barlinek
7. Uchwała Nr XXVII/359/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Wydzierżawienie na czas nieozn. w trybie przetargu nieograniczonego części nieruchomości gruntowej - zabudowanej, ozn. działką nr 151/3 o pow. 198,42 m2, położonej w Barlinku przy ul. Różane
8. Uchwała Nr XXVII/360/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Wydzierżawienie na czas nieozn. części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Mostkowo, ozn. nr 53/21 w celu umieszczenia przyłącza energetycznego nn-0,4kV
9. Uchwała Nr XXVII/361/2008 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Barlinek
10. Uchwała Nr XXVII/362/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu
Oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetagowej działki gruntu, ozn. nr 205/8 o pow. 0,0052 ha położonej w Barlinku przy Rynku na rzecz użytkowników wieczystych działek przyległych
11. Uchwała Nr XXVII/363/2008 w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
12. Uchwała Nr XXVII/364/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”
13. Uchwała Nr XXVII/365/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”

Ilość odwiedzin: 3745
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2008-10-07 12:33:39
Data udostępnienia informacji: 2008-10-07 12:33:39
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-07 12:34:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner