logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   minus Uchwały 2008
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej
      minus XXVIII Sesja Rady Miejskiej
         minus Uchwała nr XXVIII/367/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
         minus Uchwała nr XXVIII/368/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
         minus Uchwała nr XXVIII/369/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
         minus Uchwała nr XXVIII/370/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
         minus Uchwała nr XXVIII/371/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
         minus Uchwała nr XXVIII/372/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
         minus Uchwała nr XXVIII/373/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
         minus Uchwała nr XXVIII/374/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
         minus Uchwała nr XXVIII/375/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
         minus Uchwała nr XXVIII/376/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
         minus Uchwała nr XXVIII/377/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
         minus Uchwała nr XXVIII/378/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
         minus Uchwała nr XXVIII/379/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
         minus Uchwała nr XXVIII/380/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
         minus Uchwała nr XXVIII/381/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
         minus Uchwała nr XXVIII/382/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
         minus Uchwała nr XXVIII/383/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
         minus Uchwała nr XXVIII/384/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
         minus Uchwała nr XXVIII/366/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
      plus XXX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała nr XXVIII/367/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego oraz opłaty od posiadania psów października 2008r.
2. Uchwała nr XXVIII/368/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Barlinek na lata 2009 – 2030”.
3. Uchwała nr XXVIII/369/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek.
4. Uchwała nr XXVIII/370/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek.
5. Uchwała nr XXVIII/371/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
6. Uchwała nr XXVIII/372/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek.
7. Uchwała nr XXVIII/373/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy.
8. Uchwała nr XXVIII/374/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego na okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy.
9. Uchwała nr XXVIII/375/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu
10. Uchwała nr XXVIII/376/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przyległej nieruchomości, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej i udzielenia bonifikaty.
11. Uchwała nr XXVIII/377/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego (garażu)
12. Uchwała nr XXVIII/378/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Spółka z o.o. w Barlinku
13. Uchwała nr XXVIII/379/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”.
14. Uchwała nr XXVIII/380/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”.
15. Uchwała nr XXVIII/381/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”.
16. Uchwała nr XXVIII/382/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”.
17. Uchwała nr XXVIII/383/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”.
18. Uchwała nr XXVIII/384/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”.
19. Uchwała nr XXVIII/366/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
W sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok

Ilość odwiedzin: 3852
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: RF.I, RGM.VII, RGM.IV, RG.IV, RGM.III, RO.III
Osoba, która odpowiada za treść: RF.I, RGM.VII, RGM.IV, RG.IV, RGM.III, RO.III
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Uberman
Data wytworzenia informacji: 2008-11-04 07:23:23
Data udostępnienia informacji: 2008-11-04 07:23:23
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-04 10:37:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner