logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   minus Uchwały 2008
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXX Sesja Rady Miejskiej
      minus XXXI Sesja Rady Miejskiej
         minus Uchwała nr XXXI/388/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
         minus Uchwała nr XXXI/389/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
         minus Uchwała nr XXXI/390/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
         minus Uchwała nr XXXI/391/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
         minus Uchwała nr XXXI/392/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
         minus Uchwała nr XXXI/393/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
         minus Uchwała nr XXXI/394/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
         minus Uchwała nr XXXI/395/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
         minus Uchwała nr XXXI/396/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
         minus Uchwała nr XXXI/397/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
         minus Uchwała nr XXXI/398/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
         minus Uchwała nr XXXI/399/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
         minus Uchwała nr XXXI/400/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
         minus Uchwała nr XXXI/401/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
         minus Uchwała nr XXXI/402/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
         minus Uchwała nr XXXI/403/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
         minus Uchwała nr XXXI/404/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
         minus Uchwała nr XXXI/405/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
         minus Uchwała nr XXXI/406/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
         minus Uchwała nr XXXI/407/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
         minus Uchwała nr XXXI/408/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
         minus Uchwała nr XXXI/409/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała nr XXXI/388/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
W sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok.
2. Uchwała nr XXXI/389/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
W sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2009 roku, oraz poboru tego podatku w drodze inkasa.
3. Uchwała nr XXXI/390/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Fabrycznej.
4. Uchwała nr XXXI/391/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek.
5. Uchwała nr XXXI/392/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek.
6. Uchwała nr XXXI/393/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek.
7. Uchwała nr XXXI/394/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Tunelowej.
8. Uchwała nr XXXI/395/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku na Górnym Tarasie.
9. Uchwała nr XXXI/396/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości położonej w Mostkowie.
10. Uchwała nr XXXI/397/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Równo.
11. Uchwała nr XXXI/398/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
W sprawie programu współpracy na rok 2009 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
12. Uchwała nr XXXI/399/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
W sprawie przystąpienia Gminy Barlinek do Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
13. Uchwała nr XXXI/400/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek.
14. Uchwała nr XXXI/401/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
W sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
15. Uchwała nr XXXI/402/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Barlinek.
16. Uchwała nr XXXI/403/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek.
17. Uchwała nr XXXI/404/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek.
18. Uchwała nr XXXI/405/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek.
19. Uchwała nr XXXI/406/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek.
20. Uchwała nr XXXI/407/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
W sprawie użyczenia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
21. Uchwała nr XXXI/408/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
W sprawie użyczenia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
22. Uchwała nr XXXI/409/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
W sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Barlinek na lata 2008 –2012”.

Ilość odwiedzin: 4177
Nazwa dokumentu: XXXI Sesja Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Uberman
Data wytworzenia informacji: 2008-12-03 10:10:46
Data udostępnienia informacji: 2008-12-03 10:10:46
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-03 10:25:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner