logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   minus Uchwały 2009
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej
      minus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/535/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 16 lutego 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/536/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 16 lutego 2009r.
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A AUCHWAŁA NR XXXIV/536/2009
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 16 lutego 2009 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), uchwala się co następuje:
 

 

       § 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę
1.080.000 zł
 
Dział 600 Transport i łączność
 
700.000,-
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
700.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/Budowa i przebudowa dróg łączących północną część
miasta Barlinka z drogą wojewódzką DW 156/
700.000,-
 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
380.000,-
Rozdział 90095 Pozostała działalność
380.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/”Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem
terenów nad Jeziorem Barlineckim przy ul. Jeziornej
w Barlinku na cele turystyczno rekreacyjne”/
380.000,-

 § 2. Zwiększa się deficyt budżetu na kwotę 10.367.898 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu na kwotę 11.618.465 zł
w tym:
a/ kredyty i obligacje 11.092.581 zł
b/ nadwyżka z lat ubiegłych 522.116 zł
c/ spłata pożyczki 3.768 zł.

§ 4. Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr XXXII/416/2008 z dnia 29.12.2008 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1.

§ 5. Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr XXXII/416/2008 z dnia 29.12.2008 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Załączniki do pobrania: 2009-02-17 08:38:38 - Załacznik do pobrania (xls) (63.00 kB)

Ilość odwiedzin: 2634
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXXIV/536/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 16 lutego 2009r.
Skrócony opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: RF.I,RI.VI.
Osoba, która odpowiada za treść: RF.I,RI.VI.
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Uberman
Data wytworzenia informacji: 2009-02-17 08:33:33
Data udostępnienia informacji: 2009-02-17 08:33:33
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-17 08:38:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner