logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   minus Uchwały 2009
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      minus XLII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XLII/603/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/604/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/605/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/606/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/607/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/608/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/609/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/610/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/611/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/612/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/613/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/614/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/615/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/616/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/617/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/618/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/619/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/620/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/621/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/622/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/623/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/624/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/625/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
      plus XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR XLII/603/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
w spr. uchwalenia mpzp dla obszaru położonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosą do Lipian
2. UCHWAŁA NR XLII/604/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
w spr. zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
3. UCHWAŁA NR XLII/605/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
4. UCHWAŁA NR XLII/606/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
5. UCHWAŁA NR XLII/607/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
6. UCHWAŁA NR XLII/608/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w miejscowości Ożar
7. UCHWAŁA NR XLII/609/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Górnej stanowiącej własność Gminy Barlinek
8. UCHWAŁA NR XLII/610/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu
9. UCHWAŁA NR XLII/611/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie realizacji inwestycji na dz. Nr 6/2 położonej w Mostkowie
10. UCHWAŁA NR XLII/612/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Mostkowie
11. UCHWAŁA NR XLII/613/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości lokalowych
12. UCHWAŁA NR XLII/614/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
13. UCHWAŁA NR XLII/615/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
14. UCHWAŁA NR XLII/616/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
w spr. wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie na czas nieozn. w trybie bezprzetargowym dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. nieruchomości gospodarki wodno
15. UCHWAŁA NR XLII/617/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”
16. UCHWAŁA NR XLII/618/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”
17. UCHWAŁA NR XLII/619/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”
18. UCHWAŁA NR XLII/620/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”
19. UCHWAŁA NR XLII/621/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”
20. UCHWAŁA NR XLII/622/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”
21. UCHWAŁA NR XLII/623/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”
22. UCHWAŁA NR XLII/624/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2007-2013”
23. UCHWAŁA NR XLII/625/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą

Ilość odwiedzin: 4410
Nazwa dokumentu: XLII Sesja Rady Miejskiej
Skrócony opis: XLII Sesja Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2009-07-07 07:29:15
Data udostępnienia informacji: 2009-07-07 07:29:15
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-07 07:46:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner