logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   minus Uchwały 2009
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      minus XLIV Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XLIV/627/2009 w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową
         minus UCHWAŁA Nr XLIV/628/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2007-2013”
         minus UCHWAŁA NR XLIV/629/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym
         minus UCHWAŁA NR XLIV/630/2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
         minus UCHWAŁA NR XLIV/631/2009 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/632/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Lokalnej Grupy Rybackiej – Stowarzyszenia „SIEJA”
         minus UCHWAŁA NR XLIV/633/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w miejscowości Płonno
         minus UCHWAŁA NR XLIV/634/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Kombatantów stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/635/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w miejscowości Wiewiórki stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/636/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku
         minus UCHWAŁA NR XLIV/637//2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/638/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Swadzim
         minus UCHWAŁA NR XLIV/639/2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XLIV/640/2009 w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Barlinek w Gminie Barlinek
         minus Uchwała Nr XLIV/641/2009 w sprawie uznania za użytki ekologiczne gruntów Nadleśnictwa Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/642/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
         minus UCHWAŁA NR XLIV/643/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
         minus UCHWAŁA NR XLIV/644/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
         minus UCHWAŁA NR XLIV/645/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/646/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/647/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/648/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/649/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/650/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/651/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/652/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/653/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/654/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/655/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/656/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/657/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/658/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/659/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/660/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/661/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/662/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/663/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/664/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/665/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA Nr XLIV/666/2009 w sprawie zawarcia porozumienia o przejęciu obowiązku utrzymania i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych
         minus UCHWAŁA NR XLIV/667/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na najem pomieszczeń
         minus Uchwała Nr XLIV/668/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego
      minus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XLIV/630/2009
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), uchwala się co następuje:
 

      § 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę
213.606 zł
z tego: wydatki własne
213.606,-
w tym:
 
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
11.800,-
Rozdział 40002  Dostarczanie wody
11.800,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
11.800,-
 
 
Dział 600 Transport i łączność
25.000,-
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
25.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/Przebudowa ul. Fabrycznej w Barlinku/
25.000,-
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
46.600,-
 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
46.600,-
 
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
46.600,-
 
 
 
 
Dział 750 Administracja publiczna
16.200,-
 
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
16.200,-
 
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
16.200,-
 
 
 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
22.000,-
 
Rozdział 75495 Pozostała działalność
22.000,-
 
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
22.000,-
 
           
 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie
52.006,-
 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
17.432,-
 
§ 3240 Stypendia dla uczniów
2.432,-
 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
15.000,-
 
Rozdział 8010 Gimnazja
34.574,-
 
§ 3240 Stypendia dla uczniów
2.432,-
 
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
32.142,-
 
 
 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
15.000,-
 
Rozdział 90095 Pozostała działalność
15.000,-
 
§ 4270 Zakup usług remontowych
15.000,-
 
 
 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
25.000,-
 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
10.000,-
 
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
10.000,-
 
 
 
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków   
 
 
15.000,-
 
 § 2720            Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                    
15.000,-
 


 

      § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę
373.942 zł
W tym:   wydatki własne
373.942,-
w tym:
 
Dział 600 Transport i łączność
160.000,-
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
160.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1/ Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej
2/ Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki
160.000,-
150.000,-
10.000,-


 

Dział 801 Oświata i wychowanie
32.142,-
Rozdział 80110 Gimnazja
32.142,-
§ 4270 Zakup usług remontowych
32.142,-
 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
141.800,-
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
11.800,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
11.800,-
Rozdział 90095 Pozostała działalność
130.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem terenów nad Jeziorem Barlineckim przy ul. Jeziornej               w Barlinku na cele turystyczno rekreacyjne
130.000,-
 
 
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
40.000,-
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
40.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
40.000,-


 

      § 3. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę
175.336 zł
 z tego:
 
 dochody własne
175.336,-
w tym:
 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
175.336,-
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na
podstawie ustaw
175.366,-
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
156.900,-
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw
 
18.436,-


 

 
      § 4.Zwiększ się dochody budżetu Gminy o kwotę
 
15.000,-
 z tego:
 
 dochody własne
15.000,-
w tym:
 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
15.000,-
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na
podstawie ustaw
15.000,-
 § 0690 Wpływy z różnych opłat      
15.000,-


§5. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/604/2009 Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. otrzymuje brzmienie jak Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§6. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/604/2009 Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. otrzymuje brzmienie jak Zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§7. W załączniku nr 17 do uchwały Nr XXXII/416/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 grudnia 2008 r.
1/ Zwiększa się planowane wydatki funduszu o kwotę 7.000 zł, w tym na:
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 7.000,-
2/ Zmniejsza się planowane wydatki funduszu o kwotę 7.000 zł, w tym:
§ 4300 Zakup usług pozostałych 7.000,-
3/ Zwiększa się planowany stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r. na kwotę 500 zł.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania: 2009-09-07 09:09:49 - Załącznik Nr 1 do Uchwały (xls) (69.50 kB)
2009-09-07 09:10:14 - Załącznik Nr 2 do Uchwały (xls) (69.50 kB)

Ilość odwiedzin: 4011
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XLIV/630/2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
Skrócony opis: UCHWAŁA NR XLIV/630/2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
Podmiot udostępniający: Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy UM w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy UM w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2009-09-02 09:41:01
Data udostępnienia informacji: 2009-09-02 09:41:01
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-07 09:10:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner