logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   minus Uchwały 2009
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      minus XLIV Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XLIV/627/2009 w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową
         minus UCHWAŁA Nr XLIV/628/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2007-2013”
         minus UCHWAŁA NR XLIV/629/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym
         minus UCHWAŁA NR XLIV/630/2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
         minus UCHWAŁA NR XLIV/631/2009 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/632/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Lokalnej Grupy Rybackiej – Stowarzyszenia „SIEJA”
         minus UCHWAŁA NR XLIV/633/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w miejscowości Płonno
         minus UCHWAŁA NR XLIV/634/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Kombatantów stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/635/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w miejscowości Wiewiórki stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/636/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku
         minus UCHWAŁA NR XLIV/637//2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/638/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Swadzim
         minus UCHWAŁA NR XLIV/639/2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XLIV/640/2009 w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Barlinek w Gminie Barlinek
         minus Uchwała Nr XLIV/641/2009 w sprawie uznania za użytki ekologiczne gruntów Nadleśnictwa Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/642/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
         minus UCHWAŁA NR XLIV/643/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
         minus UCHWAŁA NR XLIV/644/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
         minus UCHWAŁA NR XLIV/645/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/646/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/647/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/648/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/649/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/650/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/651/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/652/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/653/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/654/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/655/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/656/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/657/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/658/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/659/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/660/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/661/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/662/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/663/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/664/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/665/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA Nr XLIV/666/2009 w sprawie zawarcia porozumienia o przejęciu obowiązku utrzymania i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych
         minus UCHWAŁA NR XLIV/667/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na najem pomieszczeń
         minus Uchwała Nr XLIV/668/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego
      minus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XLIV/639/2009
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barlinek

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457; z 2006 roku Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337; z 2007 roku Nr 48, poz.327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; ) oraz art.21 ust.1 pkt.2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 roku Nr 31, poz.266 t.j.; z 2006 roku Nr 86, poz.602; Nr 94, poz.657; Nr 167 poz. 1193; Nr 249, poz.1833; z 2007 roku Nr 128, poz. 902; Nr 173, poz.1218; ) Rada Miejska w Barlinku uchwala co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Uchwała ma zastosowanie do lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barlinek, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ) i reguluje:
1) zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barlinek;
2) tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Barlinek;
3) kryteria wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.
2. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność Gminy Barlinek albo komunalnych osób prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem Gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 31, poz. 266);
2) artykule bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć artykuł ustawy wymienionej w pkt.1;
3) uchwale należy rozumieć niniejszą uchwałę;
4) mieszkaniowym zasobie gminy – należy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób Gminy Barlinek;
5) lokalu – należy przez to rozumieć lokal określony w ustawie, o której mowa w pkt.1,
6) lokalu zamiennym – należy przez to rozumieć lokal określony w ustawie, o której mowa w pkt.1;
7) lokalu socjalnym – należy przez to rozumieć lokal określony w ustawie, o której mowa w pkt.1;
8) powierzchni użytkowej lokalu – należy przez to rozumieć powierzchnię określoną w ustawie, o której mowa w pkt.1;
9) członkach wspólnoty samorządowej – należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące na terenie Gminy Barlinek z zamiarem pobytu stałego centralizujące swoje potrzeby życiowe i prowadzące na tym terenie gospodarstwo domowe), który może być wykazywany w szczególności zaświadczeniami, poświadczeniami lub innymi odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi zamiar stałego pobytu na terenie Gminy Barlinek, w tym zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy, zatrudnieniem w granicach administracyjnych Gminy Barlinek, uczęszczaniem dzieci do przedszkola, podjęcie przez dzieci nauki w szkole i inne; przez termin „zamiar” należy rozumieć wolę dającą się określić na podstawie obiektywnych możliwości do stwierdzenia okoliczności, przy czym nie można poprzestać tylko na oświadczeniu zainteresowanej osoby;
10) dochodzie – należy przez to rozumieć wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentoweoraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego;
11) dochód miesięczny gospodarstwa domowego - stanowią dochody wnioskodawcy i członków jego rodziny zgłoszonych we wniosku wykazane ze wszystkich źródeł ich uzyskiwania i udokumentowane przez wnioskodawcę poprzez poświadczenia wydane m.in. przez pracodawcę, Urząd Pracy, Urząd Skarbowy;
12) gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe w rozu mieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.);
13) najniższej emeryturze – należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
14) kryteriach dochodowych należy przez to rozumieć:
a) pozostawanie w niedostatku – to udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu trzech kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub ankiety weryfikacyjnej o najem lokalu socjalnego i zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na czas oznaczony przypadający na członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający:
- 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
- 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym

b) niskie dochody – to udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu trzech kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub ankiety weryfikacyjnej o przyznanie lokalu mieszkalnego i zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przypadający na członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający:
- 200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
- 120% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym


15) za osoby pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych, w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się osoby zamieszkujące w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego mniej niż 10 m2 lub lokalu niespełniającym wymogów lokalu przeznaczonego na stały pobyt ludzi;
16) wynajmujacym lokale jest Gmina Barlinek reprezentowana przez Burmistrza Barlinka lub podmiot przez niego upoważniony.

Rozdział 2
Podmiotowy zakres najmu

§ 3. 1. Gmina Barlinek wynajmuje lokale mieszkalne osobom pełnoletnim, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) są członkami wspólnoty samorządowej Gminy Barlinek,
2) zamieszkują w trudnych warunkach mieszkaniowych kwalifikujące do ich poprawy,
3) spełniają określone w uchwale kryteria dochodowe.
2. Warunki określone w ust. 1 pkt.2 i pkt.3 nie dotyczą osób, którym przysługuje:
1) uprawnienie do lokali zamiennych;
2) uprawnienie do lokali socjalnych uzyskanych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego;
3) uprawnienie do lokali przekazanych Gminie Barlinek na podstawie odrębnych przepisów.
3. Wymóg pełnoletności określony w ust.1 nie dotyczy osób małoletnich wstępujących w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego.

Rozdział 3
Przedmiotowy zakres najmu

§ 4. 1. Przedmiotem najmu są lokale mieszkalne, w tym:
1) lokale zamienne
2) lokale mieszkalne,
3) lokale socjalne,
4) lokale wyremontowane we własnym zakresie na koszt przyszłego najemcy lub powstałe w wyniku adaptacji,
5) lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 ,
2. Zawarcie umowy najmu lokali następuje na podstawie:
1) skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu wydanego przez Gminę Barlinek,
2) wyroku sądowego ustalającego wstąpienie w stosunek najmu lokalu,
3) wyroku sądowego ustalającego istnienie stosunku najmu lokalu,
3. Umowę najmu zawiera się w terminie 14 dni od daty doręczenie skierowania do zawarcia umowy.

Rozdział 4
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lubpodnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu

§ 5. 1. O najem lokalu na czas nieoznaczony mogą ubiegać się osoby, które osiągają dochód miesięczny w gospodarstwie domowym w wysokości nie przekraczającej:
1) 200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
2) 120% najniższej emerytury gospodarstwie wieloosobowym w przeliczeniu na jedną osobę.
2. O najem lokalu socjalnego na czas oznaczony mogą ubiegać się osoby, które osiągają dochód miesięczny w gospodarstwie domowym w wysokości nie przekraczającej:
1) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
2) 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym w przeliczeniu na jedną osobę.
3. Do dochodu określonego w ust. 1 i 2 zalicza się dochód osiągany przez osobę ubiegającą się o najem lokalu i dochody członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania z tą osobą.
4. Dochód miesięczny ustala się przyjmując za podstawę jego średnią wysokość z okresu trzech miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku.

§ 6. 1. W przypadkach wynikających z udokumentowanego niskiego poziomu materialnego rodziny najemcy, następuje po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez Burmistrza Barlinka obniżenie stawki czynszu, uwzględniające wysokość dochodów w gospodarstwie domowym zgodnie z tabelą:

2. Obniżki czynszu udziela się na okresy dwunastomiesięczne.
3. Rozpatrzenie wniosku o obniżkę czynszu kończy pisemne zawiadomienie o przyznaniu lub odmowie przyznania obniżki.
4. W przypadku uwzględnienia wniosku najemcy o obniżkę czynszu, obniżony czynsz obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca , w którym przyznano obniżkę.
5. W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano obniżkę nie opłaca na bieżąco należności czynszowych i innych opłat za używanie lokalu, przyznana obniżka podlega wstrzymaniu do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie należności nie nastąpi w ciągu jednego miesiąca od dnia wezwania do zapłaty, przyznana obniżka czynszu wygasa.
6. W przypadku określonym w ust.5 najemca zobowiązany jest do uiszczenia należności czynszowych i innych opłat za używanie lokalu w wysokości sprzed przyznania obniżki. Kwota czynszu w wysokości sprzed przyznania obniżki, obejmuje również okres zaległości i wezwania do zapłaty określony w ust. 5.

Rozdział 5
Najem lokali na czas nieoznaczony Najem lokali zamiennych

§ 7. 1. Gmina Barlinek zobowiązana jest do zawierania umów najmu lokali zamiennych w przypadkach:
1) przeznaczenie budynku lub lokalu do modernizacji lub remontu;
2) rozbiórki budynku;
3) katastrofy budowlanej, klęski żywiołowej, pożaru;
4) uznania dotychczasowego lokalu za niemieszkalny;
5) zmiany funkcji lokalu lub budynku;
6) innych niż wymienione w punktach 1-5, w przypadku konieczności opróżnienia budynków ze względu na planowane inwestycje.
2. Lokal zamienny może być przydzielony w przypadku, gdy dotychczas zajmowany lokal uznaje się za niemieszkalny, jeżeli stan techniczny nie wynika z niewłaściwego użytkowania, a lokal ma zostać na stałe przekwalifikowany bądź wyłączony w eksploatacji.
3. W przypadku katastrofy budowlanej, bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, pożaru, klęski żywiołowej, zawarcie umowy najmu lokalu zamiennego następuje poza kolejnością.
4. W razie konieczności wykwaterowania najemcy na czas remontu zajmowanego lokalu w uzasadnionych przypadkach podyktowanych w szczególności dużym zakresem remontu,sytuacją rodzinną lub stanem zdrowia, Gmina Barlinek może wskazać najemcy lokal zamienny i zawrzeć z nim umowę najmu na czas nieoznaczony.

Rozdział 6
Najem lokali na czas oznaczony Lokale socjalne

§ 8. 1. Najemcami lokalu socjalnego mogą zostać osoby, które są członkami wspólnoty samorządowej Gminy Barlinek, a które znalazły się w niedostatku.
2. Pierwszeństwo najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:
1) nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego;
2) pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych, kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;
3) opuściły dom dziecka , rodziny zastępcze a przed umieszczeniem w danej placówce zamieszkiwały na terenie Gminy Barlinek i nie mają możliwości powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania;
4) są osobami bezdomnymi i udokumentują pobyt stały w Gminie Barlinek wynoszący co najmniej 5 lat;

§ 9. 1. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony, jednak nie dłużej niż na okres 3 lat.
2. Umowę najmu lokalu socjalnego, po upływie oznaczonego w niej terminu, można przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w niedostatku.
3. Osobom, które po upływie terminu umowy najmu utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu socjalnego z powodu przekroczenia dochodu określonego jak dla osób znajdujących się w niedostatku, jednak nie więcej jak dla osób o niskich dochodach Gmina Barlinek, na zasadzie wzajemnego porozumienia stron, może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony po uprzednim wyłączeniu lokalu z zasobu lokali socjalnych.
4. Osoby pozbawione tytułu prawnego do lokalu na skutek wypowiedzenia umowy z powodu zaległości czynszowych, mogą wnioskować o ponowne zawarcie umowy, w przypadku całkowitej spłaty zobowiązań.

§ 10. 1. Przyjmuje się następujące zasady realizacji wyroków nakazujących opróżnienie lokalu, w których sąd orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego:
1) realizacja wyroku eksmisyjnego z lokalu będącego w mieszkaniowym zasobie Gminy Barlinek następuje przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania zasobem;
2) realizacja wyroków eksmisyjnych z lokalu będącego w innym zasobie niż Gminy Barlinek następuje według kolejności złożenia wniosku przez wierzyciela. Gmina Barlinek, w uzasadnionych przypadkach, może zrealizować wyrok eksmisyjny z pominięciem kolejności.
2. Uzyskanie uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego na podstawie orzeczenia sądowego wyklucza rozpatrywanie wniosku z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych określonych w § 8 ust.1 uchwały.

Rozdział 7
Najem lokali na czas nieoznaczony Lokale mieszkalne

§ 11. 1. Najemcami lokalu mieszkalnego, który ze względu na standard nie jest wynajmowany jako lokal socjalny lub zamienny, wynajmuje się osobom, które są członkami wspólnoty samorządowej Gminy Barlinek i osiągają niskie dochody, a które:
1) wstępują w stosunek najmu na podstawie art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;
3) opuściły domy dziecka , rodziny zastępcze a przed umieszczeniem w danej placówce zamieszkiwały na terenie Gminy Barlinek i nie mają możliwości powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania;
2. Umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera się na czas nieoznaczony.
3. Osoby pozbawione tytułu prawnego do lokalu na skutek wypowiedzenia umowy z powodu zaległości czynszowych, mogą wnioskować o ponowne zawarcie umowy, w przypadku całkowitej spłaty zobowiązań .

Rozdział 8
Zasady postępowania w stosunku do osób pozostających w lokalu opuszczonym przeznajemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 12. 1. Osoby, które po śmierci najemcy lub w wyniku opuszczenia lokalu przez najemcę pozostały w lokalu, ale nie spełniają warunków określonych w art. 691 Kc, mogą wstąpić w stosunek najmu lokalu jeżeli spełniają następujące warunki:
1) są pełnoletnie,
2) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego , budynku;
3) regularnie opłacają w imieniu dotychczasowego najemcy należności czynszowe i inne opłaty za używanie lokalu i nie posiadają zadłużeń z tego tytułu lub regularnie spłacają zadłużenie na podstawie zawartej ugody z Wynajmującym;
4) utrzymują lokal w należytym stanie technicznym;
5) okres zamieszkiwania w lokalu był nie krótszy niż 5 lat.
2. Osoby, o których mowa w ust.1, dokonują z osób pełnoletnich wyboru osoby, z którą zostanie zawarta umowa najmu, pozostałe osoby to osoby uprawnione do zamieszkiwania w lokalu.
3. W przypadku śmierci najemcy lub opuszczeniu lokalu przez najemcę i wymeldowaniu, osoby pozostałe w lokalu niespełniające wymogów określonych w ust.1 zobowiązane są najpóźniej w terminie jednego miesiąca opróżnić, opuścić i wydać lokal Wynajmującemu.
4. Potwierdzenie faktu stałego zamieszkiwania z najemcą, osób wymienionych w ust.1 uchwały, dokonuje się w oparciu o przeprowadzony przez Wynajmującego wywiad sąsiedzki.

Rozdział 9
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobachgminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach

§ 13. Gmina Barlinek może dokonywać zamiany lokali mieszkalnych na zasadach wynikających z niniejszego rozdziału.

§ 14. 1. W ramach mieszkaniowego zasobu gminy mogą być dokonywane zamiany lokali z inicjatywy najemców tzw. „zamiana wzajemna”, jeżeli najemcy lokali zainteresowani tą formą zamiany, uzyskają zgodę Gminy Barlinek na jej dokonanie, z zastrzeżeniem, że:
1) posiadają tytuły prawne do zajmowanych lokali;
2) nie występują zaległości z tytułu czynszu najmu i opłat niezależnych, chyba że zawarto porozumienie odnośnie ich spłaty;
3) w wyniku zamiany w którymkolwiek lokalu nie doszłoby do sytuacji zamieszkiwania w warunkach przegęszczenia, gdy na jedną osobę przypadałoby mniej niż 5 m2 powierz chni pokoi.
2. Najemcy lokali dokonujący zamiany wzajemnej zobowiązani są do rozwiązania umowy najmu na obecnie zajmowane lokale, podpisania protokółów zdawczo-odbiorczych, zawarcia nowych umów na lokale pozyskane w drodze zamiany i przejęcie ich protokółem zdawczo- odbiorczym.
3. Koszty związane z remontem lokali stanowiących przedmiot zamiany obciążają przyszłych najemców tych lokali.

§ 15. Gmina Barlinek dopuszcza możliwość zamiany polegającej na przeprowadzeniu najemcy „z urzędu” za jego zgodą albo na jego wniosek, do lokalu uwolnionego w zamian za pozostawienie dotychczas zajmowanego lokalu do dyspozycji Gminy Barlinek.

§ 16. 1. Najemcy lokali z mieszkaniowego zasobu gminy zainteresowani wzajemną zamianą lokali na lokale w innych zasobach mieszkaniowych, mogą uzyskać zgodę Gminy Barlinek na jej dokonanie, z zastrzeżeniem, że:
1) posiadają tytuły prawne do zajmowanych lokali,
2) udokumentują zgodę dysponentów tych lokali na jej dokonanie,
3) osoby posiadające własnościowe prawo do lokalu lub budynku, po uzyskaniu wstępnej zgody na zamianę a przed uzyskaniem skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przeniosą prawo własności w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego na rzecz najemcy lokalu, w którym zamieszkają w wyniku zamiany,
4) najemca lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy dokonujący zamiany wzajemnej rozwiąże umowę najmu na obecnie zajmowany lokal.
2. W przypadku występowania zaległości z tytułu czynszu najmu i opłat niezależnych za lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zgoda Gminy Barlinek na zamianę wzajemną będzie wyrażona po dokonaniu spłaty tych należności lub ich spłaty na podstawie zawartej ugody z Wynajmującym.
3. Koszty związane z remontem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy stanowiącego przedmiot zamiany obciążają przyszłego najemcę.

§ 17. Zamiana lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal stanowiący własność Barlineckiego TBS, może nastąpić pod warunkiem spełnienia przez najemcę kryteriów umożliwiających wynajęcie lokalu w zasobie TBS i pod warunkiem uzyskania zgody dysponentów tych lokali.

§ 18. Zamianie nie podlegają lokale socjalne.

§ 19. 1. Gmina Barlinek może dokonać zamiany lokalu na lokal wolny najemcom, którzy zajmują lokale mieszkalne niedostosowane do potrzeb wynikających ze schorzenia narządów ruchu. Osoby te mogą wnioskować o zawarcie umowy najmu na inny lokal równorzędny, w którym utrudnienie nie będzie występować.
2. W celu realizacji powyższej zamiany najemca składa wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego stosowne orzeczenie lekarskie oraz inne dokumenty uzasadniające konieczność zamiany ze względu na stan zdrowia.
3. Realizację wniosku uzależnia się od pozyskania zwolnionego lokalu mieszkalnego usytuowanego na parterze budynku.

Rozdział 10
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

§ 20. 1. Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2, mogą być oddane w najem osobie posiadającej liczną rodzinę i oczekującą na przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, które udokumentują zdolność finansową do ponoszenia opłat za wynajmowanie lokalu.
2. Za liczną rodzinę w rozumieniu uchwały uznaje się rodzinę składającą się co najmniej z 7osób.

§ 21. 1. W przypadku braku osób, o których mowa w § 20 , lokale o powierzchni 80 m2 mogą być oddawane w najem w trybie ustnego przetargu ograniczonego do osób zakwalifikowanych do najmu lokali mieszkalnych, którego celem jest ustalenie najwyższej stawki czynszu.
2. W przetargu przyjmuje się za stawkę wyjściową wyliczony czynsz odpowiadający w stosunku rocznym 3 % wartości odtworzeniowej lokalu.
3. Ustalenie o przeznaczeniu lokali do wynajęcia w drodze przetargu podejmuje Gmina Barlinek
4. Lokale, o których mowa powyżej nie mogą być wykorzystywane przez najemcę na cele inne niż mieszkalne.

Rozdział 11
Podnajem oraz oddanie do bezpłatnego używania lokalu

§ 22. 1. Zawarcie umowy o podnajem bądź umowy o oddanie do bezpłatnego używania lokalu lub jego części wymaga zgody Gminy Barlinek .
2. Zgoda może być wyrażona wyłącznie na umotywowany wniosek najemcy z podaniem przyczyny i powodów podnajmu.
3. Umowę podnajmu lokalu lub oddania do bezpłatnego używania zawiera się na okres nie dłuższy niż 3 lata.
4. Podnajem lokalu lub oddanie do bezpłatnego używania nie dotyczy lokali socjalnych.

§ 23. Nie wyraża się zgody na podnajem bądź oddanie w bezpłatne używanie lokalu lub jego części w sytuacji, w której:
1) budynek, w którym zamieszkuje najemca przeznaczony został do wykwaterowania,
2) nastąpiłoby nadmierne przegęszczenie na lokalu, tj. gdy łączna powierzchnia pokoi w przeliczeniu na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania wraz z podnajemcą wyniosłaby mniej niż 5 m2,
3) występują zaległości z tytułu czynszu najmu i opłat niezależnych,
4) wobec najemcy prowadzone jest postępowanie mające na celu wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku najmu.

§ 24. Podnajęcie lokalu przez najemcę lub oddanie w bezpłatne używanie bez wymaganej zgody, stanowi podstawę wypowiedzenia umowy najmu lokalu.

Rozdział 12
Zasady i tryb udzielania pomocy w wynajęciu mieszkania stanowiącego własność Barlineckiego TBS Spółki z o.o. w Barlinku

§ 25. 1. Pomoc Gminy Barlinek w wynajęciu lokalu stanowiącego własność Barlineckiego TBS polega na wskazaniu, z kim Barlineckie TBS ma zawrzeć umowy najmu lokali, których budowa sfinansowana została w oparciu o umowę o partycypacji w kosztach budowy lokali przez Barlineckie TBS.
2. Pomoc Gminy Barlinek dotyczyć będzie :
1) osób umieszczonych na liście mieszkaniowej,
2) najemców lokali komunalnych, zainteresowanych zmianą warunków mieszkaniowych, którzy pozostawią do dyspozycji Gminy Barlinek dotychczas zajmowany lokal.
3. Osoby oczekujące na udzielenie pomocy w wynajęciu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Barlineckiego TBS , wybudowanego z partycypacją Gminy Barlinek, przed wydaniem skierowania o zawarcia umowy najmu z Barlineckim TBS podlega ponownej weryfikacji pod kątem spełnienia wymogów uchwały.
4. Ustala się następujące grupy osób kierowanych do najmu lokali w budowanych budynkch i wysokość udziału środków finansowych Gminy w poszczególnych grupach:
1) osoby, którym przysługuje prawo do lokalu zamiennego - udział Gminy 30% kosztów budowy,
2) osoby, które rozwiązując umowę najmu zwolnią dotychczas zajmowany lokal z mieszkaniowego zasobu gminy i przekażą go wynajmującemu - udział Gminy 25% kosztów budowy,
3) osoby umieszczone na listach mieszkaniowych osób zakwalifikowanych do najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy - udział Gminy stanowić będzie różnicę pomiędzy deklarowaną wpłatą przez te osoby a 30% udziału własnego Gminy w kosztach budowy,
4) osoby wymienione w ust.2 winny spełniać warunki określone w umowie Spółki i obowiązujących przepisach.
5. Burmistrza Barlinka zawiera z Barlineckim TBS Spółką z o.o. w Barlinku umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w Budżecie Gminy Barlinek.

§ 26. Wnioski osób, zakwalifikowanych do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy , które umieszczone zostały na liście mieszkaniowej, przed wydaniem skierowania do zawarcia umowy najmu na lokal w zasobie Barlineckigo TBS Spółki z o.o. , podlegają weryfikacji.

Rozdział 13
Modernizacja , rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i adaptacja lokali i budynków

§ 27. W budynkach stanowiących własność Gminy Barlinek przeznacza się lokale, pomieszczenia i powierzchnie do nadbudowy, rozbudowy, przebudowy , adaptacji i modernizacji.

§ 28. Gmina Barlinek, po zasięgnięciu opinii Wynajmującego, może wyrazić zgodę na modernizację lokalu polegającą na :
1) podziale lokalu na dwa odrębne lokale, o ile w wyniku podziału uzyskane lokale spełniać będą wymogi samodzielności w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. (Dz. U. Nr 80, poz.903 ze zm.) o własności lokali;
2) połączeniu lokali lub części lokalu zwolnionego gdy połączenie przywraca stan pierwotny lokalu lub w celu zapewnienia funkcjonalności lokalu poprzez likwidację dotychczasowych pomieszczeń wspólnego użytku lub lokali jednoizbowych do których nie przynależą pomieszczenia pomocnicze i brak jest możliwości ich wykonania.

§ 29. 1. Gmina Barlinek, po zasięgnięciu opinii Wynajmującego, może wyrazić zgodę na nadbudowę i rozbudowę budynku lub przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych w tych budynkach.
2. Przebudowie i nadbudowie nie będą podlegały strychy w budynkach mieszkalnych, w przypadku braku możliwości pozostawienia do ogólnego użytku suszarni o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2 .
3. Pomieszczenia, o których mowa w ust.1 wskazuje Wynajmujący.

§ 30. 1. Prowadzenie prac, o których mowa w § 28 i § 29 odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, na koszt wnioskujących o ich wykonanie.
2. W przypadku wykonywania prac o których mowa w § 29, w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej opinii właściwego konserwatora zabytków.
3. Wnioskodawcom, którym została wyrażona zgoda na adaptację lub przebudowę, a które, w terminie jednego roku od daty podpisania umowy na ich wykonanie z Wynajmującym, nie uzyskają pozwolenia na budowę i nie rozpoczną prac budowlanych, cofa się zgodę na ich przeprowadzenie.

Rozdział 14
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddawania tych spraw kontroli społecznej

§ 31. Jednostką właściwą do prowadzenia postępowań w sprawach mieszkaniowych jest Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Barlinku zwany dalej Referatem lokalowym.

§ 32. 1. Wnioskodawca ubiegający się o wynajęcie lokalu mieszkalnego lub socjalnego składa wypełniony wniosek w terminie do końca sierpnia każdego roku i załącza:
1) dowody potwierdzające przebywanie na terenie Gminy Barlinek;
2) poświadczenie dotyczące uzyskiwanych dochodów;
3) oświadczenie o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( jt. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji wniosku mieszkaniowego.
2. Wnioski mieszkaniowe składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku.
3. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust.1, rozpatrywane będą w roku następnym.
4. Złożone wnioski o najem lokalu podlegają wstępnej weryfikacji przez Referat lokalowy,pod względem spełnienia kryteriów określonych uchwałą.
5. Wnioskodawca uzupełnia złożony wniosek mieszkaniowy i informuje o zmianach mających wpływ na realizację wniosku. W przypadku orzeczenia rozwodu małżonków umieszczonych na liście lokal mieszkalny będzie wskazany obojgu małżonkom.
6. Złożenie przez wnioskodawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących sytuacji mieszkaniowej i finansowej w zakresie wymaganym uchwałą, skutkuje odstąpieniem od realizacji wniosku.
7. Wnioski podlegają ocenie punktowej zgodnie z załącznikiem , stanowiącym integralną część uchwały na podstawie dołączonej dokumentacji.
8. Projekty rocznych list lokali mieszkalnych i lokali socjalnych sporządzane są do 15 października każdego roku na podstawie zweryfikowanych wniosków mieszkaniowych nowo przyjętych oraz ujętych na dotychczasowych listach zakwalifikowanych do najmu lokali w oparciu o prognozowaną liczbę lokali uzyskanych do rozdziału.
9. Projekty rocznych list zawierają imiona i nazwiska osób, rok złożenia wniosku oraz liczbę naliczonych punktów.
10. Projekty rocznych list podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku. W tym okresie wnioskodawcy mogą składać na piśmie uwagi i zastrzeżenia do projektów list.
11. Komisja weryfikacyjna dokonuje oceny prawidłowości naliczonych punktów oraz opiniuje wniesione zastrzeżenia w zakresie naliczonej punktacji.
12. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń wnioskodawców tworzy się ostateczne listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych.
13. Bez zastosowania systemu kwalifikacji punktowej sporządzana jest lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali zamiennych .

§ 33. Listy nie zrealizowane w danym roku przechodzą na rok następny.

§ 34. 1. Zawarcie umowy najmu następuje w drodze skierowania wydanego przez Burmistrza Barlinka.
2. Skierowania wydawane są na podstawie rocznych list ustalających kolejność zawierania umów najmu na lokale:
1) mieszkalne
2) socjalne
3. Zasiedlenie lokalu proponowane będzie według kolejności osób umieszczonych na listach, przy uwzględnieniu liczebności rodziny wnioskodawcy oraz struktury dostępnych lokali.
4. Dwukrotna lub odmowa nieuzasadniona przyjęcia lokalu powoduje:
1) skreślenie z listy,
2) w przypadku osób, które mają prawo do lokalu zamiennego – wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego,
3) w przypadku osób uprawnionych do lokalu socjalnego na podstawie orzeczenia sądowego - wystąpienie na drogę postępowania egzekucyjnego.

§ 35. 1. Burmistrz Barlinka w celu zapewnienia kontroli społecznej trybu rozpatrywania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i oznaczony powołuje Komisję weryfikacyjną i określa zarządzeniem jej skład oraz tryb pracy.
2. Komisję weryfikacyjną powołuje Burmistrz Barlinka w składzie nie mniejszym niż 5 osób.

Rozdział 15
Postanowienia końcowe

§ 36. Osoby objęte listami osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu według dotychczasowych przepisów, zachowują prawo do zawarcia umowy najmu.

§ 37. Realizacja list osób oczekujących na najem lokalu sporządzonych wg zasad obowiązujących do dnia wejścia w życie nniniejszej uchwały, dokonywana jest na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 38. Uchwały nie stosuje się do lokali oddanych i oddawanych do korzystania jednostkom organizacyjnym Gminy Barlinek.

§ 39. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 40. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/312/2001 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 41. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

Załączniki do pobrania: 2009-09-04 08:31:12 - Załącznik Nr 1 do Uchwały (doc) (41.50 kB)

Ilość odwiedzin: 5262
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XLIV/639/2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barlinek
Skrócony opis: Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barlinek
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2009-09-03 13:40:45
Data udostępnienia informacji: 2009-09-03 13:40:45
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-04 08:31:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner